Co znamená status mikropodniku?

Mikropodnik je mikro podnikem zaměstnávajícím méně než 10 osob a jeho roční obrat a/nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 000 000 EUR, a to v součtu se zaměstnanci a finančními hodnotami partnerských a propojených podniků, má-li takové.