Úvěry

Jak na financování podnikatelských projektů?

Právě jste dostali neotřelý podnikatelský nápad, který byste rádi zrealizovali? Nebo se Vám už zajídá zaměstnanecká pozice a rádi byste se stali vlastním pánem? K rozjetí nové firmy ovšem potřebujete především kapitál. Budete potřebovat velkou finanční částku, která pokryje jak výdaje, tak chybějící zisk. Pokud zrovna nemáte našetřeno, mohlo by Vás to trochu potrápit. My Vám v tomto článku představíme možná řešení tohoto problému.

Vlastní finanční zdroje

Ideálním zdrojem financí pro podnikání jsou vlastní rezervy v podobě naspořených peněz, které můžete do nové firmy vložit. Těmi však nedisponuje každý, a ne každý má movité přátele nebo rodinu, jež by mu mohli vypomoci. I kdyby to nebyl Váš případ, nezapomeňte na rčení, že pořádek v penězích dělá přátele, a naopak. Půjčení peněz od rodiny nebo přátel může velmi ovlivnit mezilidské vztahy, i proto nezapomeňte vše smluvně ošetřit.

Jak získat podnikatelský úvěr?

Existují ovšem i jiné možnosti, jak získat finanční prostředky. Můžete se se svým podnikatelským plánem obrátit na bankovní, nebo i nebankovní instituce a zažádat o půjčku. Co k tomu budete potřebovat? Především byste si měli zřídit podnikatelské oprávnění, například živnostenský list. Bez IČO totiž od bankovních institucí nezískáte žádný podnikatelský úvěr. U nebankovních institucí pak většinou musíte počítat s výrazně vyšším úrokem a zároveň řádově mnohem menší částkou než u klasických podnikatelských úvěrů u bankovních subjektů. U bank Vám bez živnostenského listu zůstanou na výběr jen spotřebitelské úvěry nebo možnost zastavit nemovitost a získat tak potřebný kapitál v podobě tzv. americké hypotéky.

Každá banka se bude zajímat především o to, zda její klient bude schopen daný úvěr splácet. Jinými slovy si bude zjišťovat Vaši bonitu. Nejjednodušším řešením je doložit daňová přiznání za poslední dvě sledovaná období. Jenže co dělat, když jste v podnikání noví a nic takového nemáte? Nevěšte hlavu! Podnikatelský úvěr sice jako nový podnikatel nezískáte obratem během pár minut, ale také by to nemělo trvat měsíce. Potřebujete předložit kvalitní projekt, který si budete schopni obhájit. A pokud doložíte dobrou platební morálku, určitě budete mít šanci hledat a najít s bankou ideální řešení.

Využití veřejných podpor

Možnost, jak si ještě více zvýšit šance na financování Vašeho podnikatelského záměru, je využití některé z nabízených veřejných podpor, a to jak z národních, tak i evropských zdrojů. Díky nim můžete získat lepší podmínky pro financování a zlepšit tak svoji konkurenceschopnost.

Nejenže se banka dívá na Vaši bonitu, ale především ji zajímá, čím bude poskytnutý úvěr zajištěn. Ne každý disponuje nemovitostí, kterou může zastavit bance nebo využít známého jako případného ručitele za Váš úvěr. Další možností zajištění tak může být záruka od Evropského investičního fondu (EIF), kterou lze využít pro financování investičních nebo provozních potřeb. Výhodou této záruky je, že je poskytována zcela zdarma, a navíc za Vás veškerá dodatečná papírování vyřizuje banka. To, že nevzniká žádná další administrativa navíc, šetří nejen Váš čas, ale také proces schválení úvěru se výrazně zrychluje.

Alternativu k evropské podpoře ve formě záruky nabízí také Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Tato státní banka poskytuje podporu z národních zdrojů prostřednictvím několika programů, jejichž cílem je zejména usnadňovat podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení nebo další rozvoj podnikání. Nejvíce využívanými programy jsou program Záruka a program Expanze. Oba programy nabízejí využití bankovní záruky, o kterou si musíte požádat jak ve své bance, tak současně i na pobočce ČMZRB.

Program Expanze navíc umožňuje financování formou zvýhodněného úvěru s finančním příspěvkem a s možností odkladu splátek jistiny. Jak to funguje? Na jeden projekt čerpáte současně dva úvěry. To využijete především v situaci, kdy nejste dostatečně bonitní a banka by Vám nepůjčila dostatečné množství kapitálu, ale pouze část, takže Vaši investici pak můžete dofinancovat právě úvěrem od ČMZRB. Tento úvěr je poskytován zdarma a je bezúročný, tzn., že za půjčené peníze nezaplatíte vůbec nic navíc. Vzniká tak pouze dodatečná administrativa, protože financování projektu musíte řešit zároveň ve dvou bankách. Papírování se však zcela jistě vyplatí, neboť je s úvěrem od ČMZRB poskytován zároveň finanční příspěvek na úhradu úroků z úvěru, vzniklých u Vaší banky. Vaše náklady na financování projektu se tak výrazně snižují.

V případě, že podnikáte v oblasti zemědělství a hodláte například nakupovat zemědělskou půdu či techniku, pak můžete využít státních podpor od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) nebo Státního zemědělského intervenční fondu (SZIF). Jedná se o dotační programy na snížení úrokové sazby Vám poskytnutého bankovního úvěru, nebo zpětné proplacení části investice, kterou můžete použít jako mimořádnou splátku úvěru.

Co všechno můžete financovat

Podnikatelské úvěry mohou být jak bezúčelové, tak s konkrétním investičním záměrem. Nejčastěji se jedná o nákup strojů, zařízení, pozemků nebo nemovitostí, na který lze využít standardní investiční úvěr. Existují však méně časté předměty financování, kde je nutné použití speciálních úvěrů jako například financování ekoenergetických projektů či komerčních nemovitostí.

Pokud již podnikáte a nepotřebujete financovat další investiční majetek, ale pouze například překlenout krátkodobý nesoulad mezi Vašimi příjmy a výdaji, pak je možné využít provozního úvěru. Nejčastěji se jedná o finanční rezervu, která Vám uhradí vznikající náklady z nákupu od dodavatele, ale Vaši odběratelé Vám ještě nezaplatili. U provozních úvěrů tak potřebujete peníze opakovaně, kdežto u investičních je máte k dispozici jednorázově. Provozní úvěr je možné sjednat ve formě kontokorentního, revolvingového nebo splátkového úvěru.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5