Účty

Jak vybrat nejlepší transparentní účet?

Transparentní účet je doplněk k běžnému účtu, který veřejnosti umožňuje nahlédnout do všech transakcí na účtu prostřednictvím internetu. Díky tomu je zcela zřejmé, odkud pochází prostředky na daném účtu. Transparentní účty jsou hojně využívány například během politických kampaní.

Tento typ účtu si zřizují organizace, zpravidla neziskové povahy, které hospodaří s veřejnými financemi nebo přijímají peněžní dary v rámci podpory své činnosti. Jedná se například o nadace, církve, města, obce, nejrůznější záchranné organizace, občanská sdružení nebo politické strany. Zvyšují tak svoji důvěryhodnost.

MONETA Money Bank nabízí transparentní účet, u kterého neplatíte žádné poplatky za zřízení nebo zrušení účtu. Založit si jej můžete na kterékoliv naší pobočce.

Princip a zřízení transparentního účtu

Ne každý asi ví, že transparentní účet není jedním z druhů účtů nabízených bankami, ale že se jedná o doplněk k běžnému účtu. Tento doplněk nabízí pouze některé banky působící na našem trhu.

Dobrou zprávou je, že za zřízení transparentního účtu většinou neplatíte žádné poplatky. Nadále platíte za běžný účet jako doposud (pokud nemáte vedení zdarma) a transparentní režim k tomuto účtu nebývá zpoplatněn.

Jakmile se stanete majitelem transparentního účtu, zařadí ho banka na seznam transparentních účtů, které provozuje. Seznam je dostupný na webových stránkách dané banky kde do něj může nahlížet, kdokoliv chce.

Co všechno zájemcům zveřejníte

Každý, kdo si ve svém prohlížeči zobrazí Váš transparentní účet, má před sebou:

  • Číslo účtu a jeho název
  • Zůstatek
  • Příchozí a odchozí transakce včetně detailních informací jako částka, měna, variabilní symbol, odesílatel (u příchozích), zpráva pro příjemce

Vidět jsou veškeré pohyby na transparentním účtu.

Na co se zaměřit při výběru transparentního účtu

Přeměna běžného účtu na transparentní s sebou v drtivé většině nenese žádné další poplatky. I podmínky, za kterých banky tento režim k běžnému účtu poskytují, jsou docela podobné. Přesto je tu jedna důležitá okolnost, ve které se banky od sebe podstatněji liší: historie transakcí.

Vy sami si tedy volbou konkrétní nabídky banky určíte, do jak vzdálené minulosti pohybů na svém transparentním účtu chcete nechat zájemce nahlížet. Banky totiž nabízejí délku od jednoho měsíce přes několik let až po neomezenou historii příchozích a odchozích plateb.

Pokud jste si transparentní režim zřídili k běžnému účtu, který jste předtím používali už nějakou dobu, bude se veřejně přístupná historie transakcí zobrazovat až od okamžiku zprůhlednění účtu. Vaše předchozí neveřejné transakce tak i nadále zůstanou všem ostatním skryté.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5