Oznámení o využití ochranné doby

Přijetím Vámi vyplněného oznámení z naší strany dochází k následujícím krokům:

  • Z důvodu nepříznivé ekonomické situace vyvolané pandemií COVID-19 se sjednává využití ochranné doby. Tato ochranná doba trvá do 31. 7. 2020 nebo 31. 10. 2020 podle termínu, který zvolíte níže ve formuláři.
  • Do konce ochranné doby se odkládá splatnost následujících měsíčních splátek, tedy splátek jistiny, případně úroků a průběžně hrazených poplatků včetně úhrady za pojištění schopnosti splácet u úvěru uvedeného v tomto oznámení. Dosud nevrácená jistina úvěru je po tuto dobu úročena.
  • Pokud máte k úvěru sjednané pojištění schopnosti splácet, jste pojištěni i v ochranné době. Při pojistné události: pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání nebo ošetřování člena rodiny je pojistné plnění poskytováno ve výši předepsané splátky stanovené ve výši poslední předepsané/známé splátky před započetím ochranné doby. Úhrady za pojištění za období ochranné doby budou odloženy až na samý konec splácení úvěru a zahrnuty do poslední splátky. Pojistné po dobu ochranné doby bude ve stejné výši, jakou jste zaplatil/a s poslední známou řádnou splátkou úvěru před začátkem ochranné doby. Pokud Vám byla odložena splátka ještě před začátkem ochranné doby, bude úhrada za pojištění týkající se této splátky zaúčtována v první řádné splátce po skončení ochranné doby. Více
  • Zavazujete se pokračovat v řádném splácení úvěru po uplynutí ochranné doby. Berete zároveň na vědomí, že v důsledku účtování úroků a případně i úhrady za pojištění schopnosti splácet do konce ochranné doby dojde u úvěru ke zvýšení počtu splátek, prodloužení splácení, jednorázovému zvýšení poslední úhrady za pojištění a případně i zvýšení poslední splátky.
  • O délku ochranné doby se prodlužuje období, pro které byla sjednána pevná zápůjční úroková sazba (u hypoték tzv. fixace) a doba trvání zajištění úvěru.
  • Pokud už máte z dřívějška schválený tříměsíční odklad splátek téhož úvěru, odesláním tohoto oznámení předchozí odklad splátek pozbývá platnosti nejpozději k datu počátku nové ochranné doby dle tohoto oznámení.
  • V záležitostech, které nejsou upraveny tímto oznámením, se naše právní vztahy z tohoto oznámení řídí zákonem o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Všechna ostatní ustanovení úvěru zůstávají beze změny.

Až tento formulář odešlete:

  • Na Vámi uvedený e-mail nebo telefonní číslo pošleme informace o termínu začátku a konce ochranné doby. Rovněž Vám sdělíme informaci o výši, počtu a četnosti plateb, které máte provést po skončení ochranné doby, a také o celkové částce, kterou zaplatíte.

Oznámení od Vás potřebujeme obdržet nejméně 10 dní před první splátkou, kterou chcete odložit. Odesláním zároveň souhlasíte s tím, že informace týkající se oznámení můžeme jednorázově poslat nešifrovaným způsobem na Vámi uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo.