Z důvodu nepříznivé ekonomické situace vyvolané pandemií COVID-19 žádám o tříměsíční odklad splátek jistiny, úroků a poplatků svého výše uvedeného úvěru („Úvěr“).

Akceptací této žádosti Bankou se:

  • Banka a Klient dohodli na odkladu splatnosti tří následujících splatných měsíčních splátek a veškerých poplatků a úhrad z Úvěru. Po dobu odkladu splácení je dosud nevrácená jistina Úvěru úročena.
  • Klient se zavazuje pokračovat v řádném splácení Úvěru po uplynutí doby odkladu splácení. Klient bere na vědomí, že v důsledku účtování úroků po dobu odkladu splácení může dojít ke zvýšení počtu splátek Úvěru a prodloužení splácení Úvěru.

Žádost o dočasný tříměsíční odklad splátek

Pro každý úvěr podejte samostatnou žádost

Zadejte prosím číslo úvěrového účtu bez kódu banky

Zadejte Vaše RČ bez lomítka

Zadejte Vaše IČO

Zadejte email v platném formátu

Telefonní číslo bez mezer a bez předvolby +420

Žádost musí být doručena Bance nejméně 10 dní před datem první splátky, jež má být odložena. Klient souhlasí s tím, že informace týkající se žádosti mohou být jednorázově zaslány nešifrovaným způsobem na výše uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo. Přijetí a zpracování této žádosti Banka potvrdí na výše uvedený e-mail či SMS zprávou.

Všechna ostatní ustanovení Úvěru zůstávají beze změny.