Chci si půjčit

  • Občané ČR předkládají platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti. Může to být řidičský průkaz nebo cestovní pas.

  • Ostatní žadatelé předkládají cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu na území ČR

  • Chcete-li žádat o úvěr, vezměte si s sebou minimálně 1 daňové přiznání vč. příloh (výkaz zisku a ztráty, rozvaha)

  • Pro získání úvěru je potřeba, aby sídlo Vaší firmy bylo registrováno v ČR