Nahlášení pojistné události z životního pojištění

Nahlaste pojistnou událost pomocí online formuláře

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou a.s.

Jak nahlásit pojistnou událost

Na co se často ptáte