Oznámení o využití ochranné doby pro odklad splátek úvěru dle Zákona

Pokud máte zájem o využití ochranné doby pro odklad splátek Vaší úvěrové smlouvy dle zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID - 19 (dále jen „Zákon“), vyplňte, prosím, níže uvedený formulář. Rádi bychom Vás upozornili na některé důležité okolnosti:

  • Odklad splátek (tzv. ochranná doba) začíná platit až v měsíci následujícím po doručení Vašeho oznámení o využití odkladu splátek dle Zákona.
  • Je nutné uhradit ještě měsíční splátku Vašeho úvěru za měsíc, ve kterém jste nám oznámili Váš záměr využít odkladu. (Tedy jinými slovy: pokud jste o odklad požádali v dubnu, odklad začíná běžet až od května a za měsíc duben musíte splátku ještě uhradit).
  • Využít ochrannou dobu je možné pouze pro úvěry sjednané s účinností do 26. března 2020.
  • Ochrannou dobu nelze uplatnit pro úvěry, u kterých byl klient ke dni 26. března 2020 v prodlení se splácením delším než 30 dnů.
  • Nejpozději do 30 dnů od zaslání Vašeho oznámení Vám potvrdíme přijetí Vašeho oznámení spolu se všemi informacemi týkajícími se dalšího splácení Vašeho úvěru vyžadovanými Zákonem.

Formulář oznámení pro klienty Wüstenrot - právnické osoby

Zadejte Vaše IČO

Vaše e-mailová adresa, která je zaevidována u Vaší úvěrové smlouvy (uvedl/a jste ji v žádosti o úvěr, popř. sdělil/a Wüstenrotu v souvislosti s Vaší úvěrovou smlouvou později). Pokud žádnou e-mailovou adresu ve Wüstenrotu u své úvěrové smlouvy zaevidovanou dosud nemáte, nebo si přejete ji v této souvislosti změnit, uveďte emailovou adresu, kterou chcete pro elektronickou komunikaci s Wüstenrotem používat a současně první a poslední číslici z Vašeho PIN.

PIN je osobní identifikační číslo k ověřování Vaší totožnosti při komunikaci s bankou, které jsme Vám zaslali poštou v dopise potvrzujícím uzavření smlouvy, a to hned po uzavření Vaší úvěrové smlouvy, popř. smlouvy o stavebním spoření).