Udržitelnost životního prostředí

Vážíme si životního prostředí, kde jako společnost působíme. Proto jsme se zavázali ke snížení uhlíkové stopy do roku 2020 o 35 %.

V roce 2017 se MONETA vydala na cestu k dosažení trvale udržitelného rozvoje. Udržitelné podnikání chápeme jako konkurenční výhodu, motivuje nás inovovat a představuje investici do budoucnosti našich zaměstnanců, zákazníků a komunit v našem okolí.

Součástí výroční zprávy za rok 2017 byl i první nefinanční report dle metodiky GRI.

Zpráva o udržitelném rozvoji 2017, MONETA Money Bank
Corporate Sustainability Report 2017, MONETA Money Bank

Kultura společnosti

Jsme si vědomi toho, jak je důležité
respektovat své okolí, být prospěšní
společnosti, ve které žijeme.

Více

Hospodářské výsledky

Archiv hospodářských výsledků
společností MONETA ke stažení.

Více

Ocenění

Uznání za dobře odváděnou práci
pro naše klienty i zaměstnance.

Více

Servis pro média

Kontakty na tiskové oddělení,
ekonomické komentáře a další
informace nejen pro média.

Více