Rozmanitě pro zaměstnance

Pomáháme vytvářet atraktivní prostředí a podmínky pro všechny naše zaměstnance.

V roce 2013 jsme byli oceněni jako Společnost přátelská rodině, v letech 2012 a 2010 jsme získali ocenění Firma roku: rovné příležitosti a za vstřícnost k LGBT zaměstnancům jsme získali speciální cenu, udělovanou Gender Studies a organizací PROUD. Umístili jsme se v top 5 firem v České republice z hlediska diverzity v průzkumu McKinsey – Women Matter 2011. 

Program flexibilní kancelář

Program Flexibilní kanceláře podporuje tzv. "work-life balance" a zároveň si klade za cíl zefektivnit práci tam, kde je to možné. Program zahrnuje nabídku práce z domova, různé formy práce na částečný úvazek, a protože se MONETA Money Bank snaží podporovat vzdělávání svých zaměstnanců, své si zde najdou i studenti. Nezapomínáme ale ani na zaměstnávání hendikepovaných občanů a ještě více se snažíme využít dlouhodobé zkušenosti některých zaměstnanců tak, aby měli možnost předávat je svým juniorním kolegům.

Práce z domova

Společnost MONETA Money Bank má zájem podporovat efektivnější využívání pracovní doby, proto nabízí zaměstnancům, jejichž druh práce je pro to vhodný, občasný výkon práce v místě bydliště, a to max. v rozsahu 2 pracovních dnů v týdnu.

Dny pro Vás

Program přináší extra volné dny pro vyvážení "work-life balance" různých skupin zaměstnanců. Studujícím zaměstnancům nabízíme dny studentského volna;  zaměstnancům rodičům pracovní den volna navíc na vyřízení záležitostí, týkajících se péče o dítě; novopečeným tatínkům 5 dnů volna, dny volna v případě nemoci, extra den volna pro hendikepované zaměstnance; rozšířili jsme zákonné podmínky pro zaměstnance v případě úmrtí osoby blízké a umožňujeme career break.

Bez bariér

MONETA Money Bank se již dlouhodobě aktivně věnuje podpoře zaměstnávání občanů s různým druhem postižení. Jako zaměstnavatel se jim pokoušíme maximálně vycházet vstříc. Nabízíme:

  • V případě tělesného postižení úpravu pracovního místa na míru
  • Navíc extra body do aplikace Benefit Plus
  • V případě tělesného postižení parkovací místo
 

Dále provádíme pravidelná školení manažerů a vzdělávací akce pro všechny zaměstnance.

Pokud máte o zaměstnání u nás zájem, nahlédněte na seznam otevřených pozic.

Program pro rodinu

Program pro rodinu se snaží vyjít vstříc maminkám a tatínkům, pro něž může být někdy náročnější sladit kariérní stránku s tou rodinnou. Rodičům, kteří se vracejí z mateřské nebo rodičovské dovolené zpět do zaměstnání do jednoho roku věku dítěte, poskytujeme měsíční příspěvek k péči o dítě.

Abychom i při odchodu maminek a tatínků na mateřskou či rodičovskou dovolenou zůstali v kontaktu, připravili jsme pro ně externí portál, na který mají přístup i z domova a najdou zde užitečné kontakty i informace. Mezi ně patří příručka pro přechod maminek na mateřskou dovolenou, kde jsou shrnuta všechna pravidla a informace.

Tatínkové mohou využít 5 dní dodatečného volna po narození dítěte a rodiče jeden pracovní den volna v roce pro vyřízení osobních záležitostí zaměstnance týkajících se péče o dítě.

Kultura společnosti

Jsme si vědomi toho, jak je důležité
respektovat své okolí, být prospěšní
společnosti, ve které žijeme.

Více

Hospodářské výsledky

Archiv hospodářských výsledků
společností MONETA ke stažení.

Více

Ocenění

Uznání za dobře odváděnou práci
pro naše klienty i zaměstnance.

Více

Servis pro média

Kontakty na tiskové oddělení,
ekonomické komentáře a další
informace nejen pro média.

Více