Finanční vzdělávání

Projekt finančního vzdělání jako součást vzdělávacího programu základních škol.

  • Vychováváme finančně gramotné generace
Rozumíme penězům

Pomáháme zvyšovat finanční gramotnost prostřednictvím výuky na mateřských a základních školách.

Je pro nás důležité, aby naši klienti i široká veřejnost rozuměli, co říkáme a dokázali správně a bez rizik řídit své finance. I proto vznikl projekt Rozumíme penězům, který zaštiťujeme jako finanční expert. Unikátní forma tohoto projektu přispívá k výchově finančně gramotné generace.

Základem je rodinný rozpočet

Základní myšlenkou projektu Rozumíme penězům je vyzkoušet si vše „na vlastní kůži“. Žáci se učí rozumět financím jako členové modelových domácností, které řeší praktické situace spojené s běžným životem (rozpočet domácnosti, pořízení bydlení, nákup automobilu, dovolená, investice atd.).

Výuka probíhá v rámci celodenních seminářů nebo v jednotlivých hodinách během školního roku. Do projektu jsou také aktivně zapojeni dobrovolníci MONETA Money Bank, a to zejména jako odborní konzultanti a lektoři seminářů pro učitele.

Bez partnerů bychom to nedokázali

Rozumíme penězům je uznávaný projekt s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který školí učitele mateřských a základních škol v tom, jak efektivně seznámit žáky s principy hospodaření s penězi a jak se vypořádat s konkrétními finančními situacemi v domácnosti. Primární cílovou skupinou jsou především žáci základních škol. Cílem projektu Rozumíme penězům je zvýšit úroveň finančního vzdělání školáků prostřednictvím specializované výuky na školách.

Výjimečnost projektu spočívá zejména v jeho výukové metodice, kdy se finančnímu vzdělávání nejprve interaktivní formou učí učitelé, kteří informace poté předávají dále dětem. Proškolený učitel zachovává kontinuitu projektu i v dalších letech. Projekt realizujeme ve spolupráci s občanským sdružením AISIS a je podporován z Evropského sociálního fondu.

Více informací o projektu najdete na stránkách www.rozumimepenezum.cz.

Tiskové zprávy

16.8.2017, MONETA Money Bank Praha

Už jen dva měsíce zbývají českým zemědělcům na zpracování žádostí o&n ...

více
 

Kultura společnosti

Jsme si vědomi toho, jak je důležité
respektovat své okolí, být prospěšní
společnosti, ve které žijeme.

Více

Hospodářské výsledky

Archiv hospodářských výsledků
společností MONETA ke stažení.

Více

Ocenění

Uznání za dobře odváděnou práci
pro naše klienty i zaměstnance.

Více

Servis pro média

Kontakty na tiskové oddělení,
ekonomické komentáře a další
informace nejen pro média.

Více