Management

Členové vedení společnosti s portréty ke stažení.

Tomáš Spurný

Předseda představenstva a generální ředitel
MONETA Money Bank

Tomáš Spurný má více než 15 let zkušeností v bankovním
a finančním sektoru. Poslední téměř 4 roky zastával pozici
generálního ředitele největší rumunské banky BCR.

Foto ke stažení (1,5 MB)

Tomáš Spurný je držitelem bakalářského titulu z  New  York University a  titulu MBA z  Columbia Business School. Pan Spurný odstartoval svoji kariéru ve společnosti McKinsey & Company a  má rozsáhlé zkušenosti z  vedoucích funkcí v  bankovním a  finančním sektoru. Zastával funkci generálního ředitele a předsedy představenstva Banca Comerciala Romana, rumunské dceřiné společnosti skupiny Erste. Působil jako generální ředitel ve  významných bankách střední a  východní Evropy, včetně CIB Bank v  Maďarsku a VÚB  a.s. na Slovensku, a rovněž zastával pozici finančního ředitele v Komerční bance. Pan Spurný byl také generálním ředitelem ve společnostech skupiny PPF a CCS.
1. října 2015 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva Banky na čtyři roky. Jeho smlouva o výkonu funkce skončí společně s koncem jeho funkčního období. Pan Spurný je také členem dozorčí rady MONETA Leasing od listopadu 2015 a MONETA Auto od května 2016. Od října 2015 do května 2016 byl jednatelem GE Capital (Czech) Holdings, s.r.o. Jako generální ředitel aktivně plní povinnosti, které vycházejí z jeho funkce a jsou dány příslušnými právními normami, předpisy Banky a rozhodnutími valné hromady společnosti.

 
Philip Holemans

Philip Holemans

Chief Financial Officer a člen představenstva

Philip Holemans je držitelem magisterského titulu v oboru Aplikovaná ekonomie na Leuven University v Belgii. Do GE Capital nastoupil v roce 1998 a  zastával zde postupně stále vyšší pozice v oblasti financí. Před nástupem do Banky pracoval téměř pět let na pozici Chief Financial Officer ve společnosti GE Capital Germany and Benelux. Od ledna 2014 zastával pozici Chief Financial Officer a byl jmenován dne 17.  července 2014 členem představenstva Banky na čtyři roky a dne 20. dubna 2016 místopředsedou představenstva Banky. Jeho smlouva o výkonu funkce skončí společně s koncem jeho funkčního období. Od listopadu 2015 je členem dozorčí rady MONETA Leasing a od května 2016 členem dozorčí rady MONETA Auto. Pan Holemans zastával pozici jednatele společnosti GE Money Multiservis, s.r.o., od června 2014 do června 2016. Jako Chief Financial Officer se podílí na klíčových rozhodnutích týkajících se strategických iniciativ, provozního modelu a provozního řízení. Řídí realizaci finanční strategie, zastřešuje různé finanční oblasti (např. Controllership, Financial Planning & Treasury Analysis, Pricing).

Foto ke stažení (236 kB)

Jan NovotnýJan Novotný

Chief Commercial Banking Officer a člen představenstva

Jan Novotný nastoupil do Banky v roce 2003 a působil zde na několika pozicích. Začínal jako analytik komerčního bankovnictví, později se stal manažerem data týmu, vedl také vývoj produktů a nakonec i celý produktový management. V roce 2007 odjel v rámci skupiny GE Capital získávat zkušenosti do Singapuru, kde zastával pozici ředitele produktů pro malé a střední podniky pro oblast jihovýchodní Asie (Singapur, Filipíny, Thajsko, Čína). V následujícím roce se vrátil zpět do České republiky, kde postupně pracoval jako manažer segmentu mikro a malých podniků a posléze i jako ředitel celého SME segmentu. V květnu 2013 byl pan Novotný jmenován na pozici Chief Commercial Banking Officer a 16. prosince 2013 byl také jmenován členem představenstva na čtyři roky. Jeho smlouva o výkonu funkce skončí společně s koncem jeho funkčního období. Od listopadu 2015 je rovněž členem dozorčí rady MONETA Leasing a od května 2016 členem dozorčí rady MONETA Auto. Jako Chief Commercial Banking Officer je zodpovědný za řízení všech aspektů vztahu s klienty a výkonnosti portfolia. Na své vedoucí pozici má na starosti růst aktiv a hodnoty, realizaci růstových programů, zavádění nových produktů, řízení přidělených zdrojů a posilování vztahu s klienty za účelem dlouhodobě udržitelného růstu společnosti.

Foto ke stažení (183 kB)

Philip Holemans

Radka Pekelská

Chief Human Resources Officer & Communication Officer

Radka Pekelská vystudovala Fakultu ekonomicko-správní a Dopravní fakultu Univerzity Pardubice. Má dlouholeté zkušenosti s řízením lidských zdrojů v mezinárodních korporacích. Svou kariéru začala u společnosti Babcock  &  Wilcox, kde pracovala na zavádění automatizovaného řídicího kontrolního systému pro elektrárnu ve Chvaleticích. Před svým příchodem do Banky působila 11 let ve společnosti Tesco Stores ČR, z toho více než osm let na pozici ředitelky lidských zdrojů pro Českou republiku a Slovensko a byla také členkou představenstva Tesco ČR a Tesco SR. Od června 2010 zastává v Bance pozici Chief Human Resources Officer. Jako Chief Human Resources Officer je zodpovědná za řízení lidského kapitálu, což zahrnuje nábor, personální řízení, vzdělávání a rozvoj, mzdovou agendu, sledování výkonnosti zaměstnanců a zaměstnaneckých vztahů. Řídí strategii interní i externí komunikace a je zodpovědná za aktivity vztahující se ke společenské odpovědnosti Banky. Pracovní smlouva mezi Radkou Pekelskou a Bankou byla uzavřena 1. června 2010 na dobu neurčitou.

Foto ke stažení (251 kB)

Aleš Sloupenský

Aleš Sloupenský

Chief Retail Distribution Officer

Aleš Sloupenský vystudoval marketing a management na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a má titul MBA z Nottingham Trent University ve Velké Británii. Během své profesní kariéry se zaměřoval na retailovou oblast bankovního sektoru. Pracoval v České spořitelně, kde se 12 let věnoval řízení a rozvoji retailové distribuční sítě, působil také na manažerských pozicích v Komerční bance a v Bank Austria Creditanstalt Czech Republic. Zahraniční zkušenosti získal ve společnosti Banca Comerciala Romana, kde spolupracoval na vytváření úspěšné strategie rozvoje retailu. Od dubna 2014 zastává v Bance pozici Chief Retail Growth Officer. Na pozici Chief Retail Growth Officer se pan Sloupenský účastní klíčových rozhodnutí vztahujících se ke strategickým iniciativám, operačnímu modelu a operační exekutivě v divizi Retailu. Je také zodpovědný za soulad mezi vztahy s klienty Banky, výkonností portfolia v retailu a účinný růst svěřeného portfolia za účelem navýšení aktiv a počtu účtů. Pracovní smlouva mezi panem Sloupenským a Bankou byla uzavřena 1. dubna 2014 na dobu neurčitou.

Foto ke stažení (174 kB)

Radim Šilhánek

Radim Šilhánek

Chief Information Officer

Radim Šilhánek vystudoval obory Informační technologie a bankovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a dále studoval obor Finance na Stockholm School of Economics. V oboru informačních technologií pracuje již více než 15 let, většinu z nich právě pro Banku. V rámci Banky zodpovídal za řízení technologických projektů, definici a realizaci IT strategie, vedl celou oblast projektového managementu a naposledy řídil provoz IT systémů. Od července 2012 zastává v Bance pozici Chief Information Officer. Na pozici Chief Information Officer je pan Šilhánek zodpovědný za chod IT oddělení. Zároveň zajišťuje neustálou dostupnost a vývoj IT systémů a příslušné infrastruktury. Pracovní smlouva mezi panem Šilhánkem a Bankou byla uzavřena 1. září 1999 na dobu neurčitou.

Foto ke stažení (157 kB)

Carl Norman Vökt

Chief Risk Officer a člen představenstva

Carl Normann Vökt má vysokoškolský titul v oboru finance a marketing z Karl-Franzens University v rakouském městě Štýrský Hradec. Jeho kariéra začala v roce 1990 ve Vídni v oblasti financování projektů a strukturovaného financování v Creditanstalt a poté byl dočasně přeložen do společnosti International Finance Corporation ve Washingtonu. Od roku 1996 pracoval v Polsku. Během svého více než 15letého pobytu v Polsku zastával pan Vökt řadu vedoucích pozic v podnikovém bankovnictví a v řízení rizik. Poslední pozice, kterou zde zastával, byla Chief Risk Officer a viceprezident představenstva v Bank BPH ve Varšavě. Od listopadu 2012 je pan Vökt na pozici Chief Risk Officer. 25. ledna 2013 byl jmenován členem představenstva Banky na čtyři roky a znovu jmenován s platností od 25. ledna 2017 na další čtyři roky. Jeho smlouva o výkonu funkce skončí společně s  koncem jeho funkčního období. Zároveň je členem dozorčí rady MONETA Leasing od listopadu 2015 a členem dozorčí rady MONETA Auto od května 2016. Jako Chief Risk Officer je zodpovědný za celkové směřování divize Rizika v  rámci Skupiny. Vede proces upisování, stejně jako správy portfolia a řízení rizik. Řídí výkonné a senior risk manažery. Má na starosti efektivní a účinné řízení významných rizik a souvisejících příležitostí vůči Bance a jejím segmentům.

Foto ke stažení (236 kB)

Albert Piet van VeenAlbert Piet van Veen

Chief Operating Officer a člen představenstva

Albert Piet van Veen vystudoval Management Science and Business Engineering na Technické univerzitě v Eindhovenu, a Logistical and Physical Distribution Systems na Technické univerzitě na Krétě. Během své více než dvacetileté profesní kariéry získal praktické zkušenosti v telekomunikacích, bankovnictví a pojišťovnictví v několika různých zemích. V ING, kde působil osm let, zastával pozici CIO a byl zodpovědný za oddělení ING pojišťovny od mateřské korporace, její přeměnu na NN a uvedení na burzu. Do MONETA Money Bank, a. s., přišel z pozice Chief Digital Officer ve skupině Schiphol. Zde vedl digitální transformaci, zajišťoval akceleraci digitálních služeb a společně s týmem inovátorů zkoumal nové technologie, které umožnily letišti Schiphol najít inovativní obchodní modely a stát se tím nejlepším digitálním letištěm na světě. V Bance má opět na starosti digitální transformaci a je zodpovědný za divizi IT, Centrum sdílených služeb a Project Management Office. Od května 2017 zastává roli COO, Chief Operating Officer, a je členem představenstva MONETA Money Bank, a. s.

Foto ke stažení (0,6 MB)

Martin Wrlík

Martin Wrlík

Chief Audit Officer

Martin Wrlík získal magisterský titul na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2006 získal certifikaci Certified Internal Auditor. Před svým nástupem do Banky v červenci 2006 získával zkušenosti jako interní auditor ve vládní agentuře CzechInvest. Během působení v Bance prošel několika pozicemi, včetně interního auditora, vedoucího auditora a senior auditora, a  to v období od roku 2006 do roku 2012. Od června 2012 pracoval na pozici senior manažera pro oblast podvodů a bezpečnosti v divizi Compliance. Od srpna 2015 vede oddělení Interního auditu jako senior manažer. Z pozice Chief Audit Officer, kterou zastává od září 2017, plánuje a vyvíjí procesy vedoucí k implementaci kvalitních auditních praktik v rámci banky. Má také na starosti, aby funkce interního auditu byla v souladu s regulatorními standardy a standardy pro odvětví finančních institucí. Pracovní smlouva mezi panem Wrlíkem a Bankou byla uzavřena 1. července 2006 na dobu neurčitou.

Foto ke stažení (138 kB)

Andrew Gerber

Andrew Gerber

Chief Products & Marketing Officer

Andrew Gerber vystudoval univerzitu v Durhamu ve Velké Británii. Svoji kariéru nastartoval v několika poradenských společnostech ve Velké Británii, kde působil jako konzultant. V letech 2007–2011 pracoval pro Royal Bank of Scotland, kde postupně vedl produkty, strategii komerčního bankovnictví, půjčky, hypotéky, pojištění a služby přímého bankovnictví. Před příchodem do Banky strávil 5 let v Banca Comerciala Romana, kde pracoval na pozici seniorního výkonného ředitele pro retailové produkty a řízení segmentů. Byl zodpovědný za výkonnost a strategický rozvoj retailu, včetně řízení produktů a segmentu pro klienty privátního bankovnictví a malé firmy. Od července 2016 zastává pozici Chief Products & Marketing Officer. Na pozici Chief Products & Marketing Officer řídí, vede a vykonává strategie týkající se segmentu a retailových produktů. Je také zodpovědný za soulad strategie vývoje nových produktů s širšími obchodními cíli a za efektivní uvedení nových produktů a služeb, čehož dosahuje díky svým pevným vztahům se zainteresovanými stranami uvnitř i vně společnosti. Pracovní smlouva mezi panem Gerberem a Bankou byla uzavřena 1. července 2016 na dobu neurčitou.

Foto ke stažení (581 kB)

Tomáš Černý

Tomáš Černý

Chief Legal Officer

Tomáš Černý je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Před příchodem do Banky působil pan Černý pět let v pražském zastoupení přední mezinárodní advokátní kanceláře. Zaměřoval se zde zejména na oblast obchodního práva, bankovnictví a fúzí a akvizic. Dříve pracoval dva roky v nadnárodní poradenské společnosti a v pražské a londýnské pobočce jedné z největších mezinárodních advokátních kanceláří. Od dubna 2005 zastával funkci Chief Legal Counsel, od února 2009 funkci Chief Legal & Compliance Officer a od srpna 2011 je v Bance na pozici Chief Legal Officer. Jako Chief Legal Officer má pan Černý zodpovědnost za všechny aspekty vztahující se k právní funkci obchodního segmentu s cílem zajistit, aby Společnost fungovala podle práva. Má také na starosti právní poradenství při soudních sporech, fúzích a akvizicích, pracovněprávních, regulatorních a legislativních změnách, které mají dopad na chod společnosti, a na záležitosti ohledně uzavřených obchodů a transakcí. Pracovní smlouva mezi panem Černým a Bankou byla uzavřena 1. dubna 2005 na dobu neurčitou.

Foto ke stažení (343 kB)

Thomas B. Dodd

Thomas B. Dodd

Chief Compliance Officer

Vystudoval ekonomiku na Manchester Metropolitan University a je držitelem červeného diplomu z MBA programu na Warwick Business School ve Velké Británii. Má bohaté zkušenosti zejména v oblasti mezinárodního bankovnictví, regulace a compliance. Před nástupem do GE pracoval sedm let v Dubaji na pozici Senior Banking Regulator, kde odpovídal za inspekce prováděné pro centrální banku Spojených arabských emirátů. Ještě předtím pracoval pro řadu českých i mezinárodních finančních institucí, jako například francouzskou Crédit Lyonnais v Paříži nebo české společnosti Expandia Finance a Expandia. V květnu 2007 nastoupil do Banky, kde působil více než 7 let jako hlavní auditor. Během této doby získal důkladnou znalost všech bankovních procesů. Od února 2015 v Bance zastává pozici Chief Compliance Officer. Jako Chief Compliance Officer je pan Dodd odpovědný za všechny aspekty vztahující se k funkci compliance v obchodním segmentu, aby tak zajistil, že Banka funguje v souladu se všemi regulatorními požadavky a etickými standardy. K tomu slouží zavedení a dodržování Compliance programu, který zahrnuje proces identifikace a vyhodnocení compliance rizik, monitorování a testování rizik a procesů, komunikace a školení spolu s řízením a nápravou všech zjištěných nesrovnalostí. Nejnovější pracovní smlouva mezi panem Doddem a Bankou byla uzavřena 1. dubna 2015 na dobu neurčitou.

Foto ke stažení (191 kB)

Tiskové zprávy

5.10.2017, MONETA Money Bank Praha

MONETA Money Bank dál naplňuje svou strategii stát se digitálním šamp ...

více
 

Hospodářské výsledky

Archiv hospodářských výsledků
společností MONETA ke stažení.

Více

Spolupráce s MONETA

Cílem spolupráce s obchodními partnery je nabídka zajímavých a atraktivních finančních produktů.

Více

Tiskové centrum

Kontakty na tiskové oddělení a tým analytiků.

Více

Kariéra

Jsme moderní, inovativní společnost
a záleží nám na růstu našich
zaměstnanců.

Více