Představenstvo společnosti

Členové představenstva společnosti s portréty ke stažení.

Tomáš Spurný

Předseda představenstva a generální ředitel
MONETA Money Bank

Tomáš Spurný má více než 15 let zkušeností v bankovním
a finančním sektoru. Poslední téměř 4 roky zastával pozici
generálního ředitele největší rumunské banky BCR.

Foto ke stažení (1,5 MB)

Tomáš Spurný je držitelem bakalářského titulu z  New  York University a  titulu MBA z  Columbia Business School. Pan Spurný odstartoval svoji kariéru ve společnosti McKinsey & Company a  má rozsáhlé zkušenosti z  vedoucích funkcí v  bankovním a  finančním sektoru. Zastával funkci generálního ředitele a předsedy představenstva Banca Comerciala Romana, rumunské dceřiné společnosti skupiny Erste. Působil jako generální ředitel ve  významných bankách střední a  východní Evropy, včetně CIB Bank v  Maďarsku a VÚB  a.s. na Slovensku, a rovněž zastával pozici finančního ředitele v Komerční bance. Pan Spurný byl také generálním ředitelem ve společnostech skupiny PPF a CCS.
1. října 2015 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva Banky na čtyři roky. Jeho smlouva o výkonu funkce skončí společně s koncem jeho funkčního období. Pan Spurný je také členem dozorčí rady MONETA Leasing od listopadu 2015 a MONETA Auto od května 2016. Od října 2015 do května 2016 byl jednatelem GE Capital (Czech) Holdings, s.r.o. Jako generální ředitel aktivně plní povinnosti, které vycházejí z jeho funkce a jsou dány příslušnými právními normami, předpisy Banky a rozhodnutími valné hromady společnosti.

 
Philip Holemans

Philip Holemans

Chief Financial Officer a místopředseda představenstva

Philip Holemans je držitelem magisterského titulu v oboru Aplikovaná ekonomie na Leuven University v Belgii. Do GE Capital nastoupil v roce 1998 a  zastával zde postupně stále vyšší pozice v oblasti financí. Před nástupem do Banky pracoval téměř pět let na pozici Chief Financial Officer ve společnosti GE Capital Germany and Benelux. Od ledna 2014 zastával pozici Chief Financial Officer a byl jmenován dne 17.  července 2014 členem představenstva Banky na čtyři roky a dne 20. dubna 2016 místopředsedou představenstva Banky. Jeho smlouva o výkonu funkce skončí společně s koncem jeho funkčního období. Od listopadu 2015 je členem dozorčí rady MONETA Leasing a od května 2016 členem dozorčí rady MONETA Auto. Pan Holemans zastával pozici jednatele společnosti GE Money Multiservis, s.r.o., od června 2014 do června 2016. Jako Chief Financial Officer se podílí na klíčových rozhodnutích týkajících se strategických iniciativ, provozního modelu a provozního řízení. Řídí realizaci finanční strategie, zastřešuje různé finanční oblasti (např. Controllership, Financial Planning & Treasury Analysis, Pricing).

Foto ke stažení (236 kB)

Jan NovotnýJan Novotný

Chief Commercial Banking Officer a člen představenstva

Jan Novotný nastoupil do Banky v roce 2003 a působil zde na několika pozicích. Začínal jako analytik komerčního bankovnictví, později se stal manažerem data týmu, vedl také vývoj produktů a nakonec i celý produktový management. V roce 2007 odjel v rámci skupiny GE Capital získávat zkušenosti do Singapuru, kde zastával pozici ředitele produktů pro malé a střední podniky pro oblast jihovýchodní Asie (Singapur, Filipíny, Thajsko, Čína). V následujícím roce se vrátil zpět do České republiky, kde postupně pracoval jako manažer segmentu mikro a malých podniků a posléze i jako ředitel celého SME segmentu. V květnu 2013 byl pan Novotný jmenován na pozici Chief Commercial Banking Officer a 16. prosince 2013 byl také jmenován členem představenstva na čtyři roky. Jeho smlouva o výkonu funkce skončí společně s koncem jeho funkčního období. Od listopadu 2015 je rovněž členem dozorčí rady MONETA Leasing a od května 2016 členem dozorčí rady MONETA Auto. Jako Chief Commercial Banking Officer je zodpovědný za řízení všech aspektů vztahu s klienty a výkonnosti portfolia. Na své vedoucí pozici má na starosti růst aktiv a hodnoty, realizaci růstových programů, zavádění nových produktů, řízení přidělených zdrojů a posilování vztahu s klienty za účelem dlouhodobě udržitelného růstu společnosti.

Foto ke stažení (183 kB)

Carl Norman Vökt

Chief Risk Officer a člen představenstva

Carl Normann Vökt má vysokoškolský titul v oboru finance a marketing z Karl-Franzens University v rakouském městě Štýrský Hradec. Jeho kariéra začala v roce 1990 ve Vídni v oblasti financování projektů a strukturovaného financování v Creditanstalt a poté byl dočasně přeložen do společnosti International Finance Corporation ve Washingtonu. Od roku 1996 pracoval v Polsku. Během svého více než 15letého pobytu v Polsku zastával pan Vökt řadu vedoucích pozic v podnikovém bankovnictví a v řízení rizik. Poslední pozice, kterou zde zastával, byla Chief Risk Officer a viceprezident představenstva v Bank BPH ve Varšavě. Od listopadu 2012 je pan Vökt na pozici Chief Risk Officer. 25. ledna 2013 byl jmenován členem představenstva Banky na čtyři roky a znovu jmenován s platností od 25. ledna 2017 na další čtyři roky. Jeho smlouva o výkonu funkce skončí společně s  koncem jeho funkčního období. Zároveň je členem dozorčí rady MONETA Leasing od listopadu 2015 a členem dozorčí rady MONETA Auto od května 2016. Jako Chief Risk Officer je zodpovědný za celkové směřování divize Rizika v  rámci Skupiny. Vede proces upisování, stejně jako správy portfolia a řízení rizik. Řídí výkonné a senior risk manažery. Má na starosti efektivní a účinné řízení významných rizik a souvisejících příležitostí vůči Bance a jejím segmentům.

Foto ke stažení (236 kB)

Albert Piet van VeenAlbert Piet van Veen

Chief Operating Officer a člen představenstva

Albert Piet van Veen vystudoval Management Science and Business Engineering na Technické univerzitě v Eindhovenu, a Logistical and Physical Distribution Systems na Technické univerzitě na Krétě. Během své více než dvacetileté profesní kariéry získal praktické zkušenosti v telekomunikacích, bankovnictví a pojišťovnictví v několika různých zemích. V ING, kde působil osm let, zastával pozici CIO a byl zodpovědný za oddělení ING pojišťovny od mateřské korporace, její přeměnu na NN a uvedení na burzu. Do MONETA Money Bank, a. s., přišel z pozice Chief Digital Officer ve skupině Schiphol. Zde vedl digitální transformaci, zajišťoval akceleraci digitálních služeb a společně s týmem inovátorů zkoumal nové technologie, které umožnily letišti Schiphol najít inovativní obchodní modely a stát se tím nejlepším digitálním letištěm na světě. V Bance má opět na starosti digitální transformaci a je zodpovědný za divizi IT, Centrum sdílených služeb a Project Management Office. Od května 2017 zastává roli COO, Chief Operating Officer, a je členem představenstva MONETA Money Bank, a. s.

Foto ke stažení (0,6 MB)

Tiskové zprávy

7.6.2018, MONETA Money Bank Praha

Desáté narozeniny slaví v červnu věrnostní program bene+ od MONETA Mo ...

více
 

Hospodářské výsledky

Archiv hospodářských výsledků
společností MONETA ke stažení.

Více

Spolupráce s MONETA

Cílem spolupráce s obchodními partnery je nabídka zajímavých a atraktivních finančních produktů.

Více

Tiskové centrum

Kontakty na tiskové oddělení a tým analytiků.

Více

Kariéra

Jsme moderní, inovativní společnost
a záleží nám na růstu našich
zaměstnanců.

Více