Doplňkové penzijní spoření

 • Odečet až 12 000 Kč ročně z daňového základu

Výhody doplňkového penzijního spoření

Doplňkové penzijní spoření je atraktivní forma spoření na důchod podporovaná státem. Cílem je vytvoření finanční rezervy umožňující udržení životní úrovně po odchodu do důchodu. Využijte účelového spoření s potenciálem vysokého zhodnocení a státním příspěvkem a navíc:
 

 • Efektivní způsob ukládání peněz - spoření nabízí volbu ze tří investičních strategií (konzervativní, vyvážené a dynamické) prostřednictvím rozložení příspěvků do tří účastnických fondů
 • Od 1. 1. 2016 je možné začít spořit i dětem, minimální věková hranice není stanovena
 • Státní příspěvky až 230 Kč měsíčně
 • Možnost uplatnění daňových výhod pro Vás i Vašeho zaměstnavatele – snížení daňového základu až o 12 000 Kč za kalendářní rok (od 1. 1. 2017 bude možné platbami na DPS snížit daňový základ až o dvojnásobek, tedy o 24 000 Kč)
 • Možnost finančních příspěvků od zaměstnavatele
 • Bezplatná služba Daňové optimum pro maximální daňové výhody
 • Možnost čerpání tzv. předdůchodu
 • Flexibilita v přizpůsobení smlouvy Vaší aktuální finanční situaci včetně možnosti na určitou dobu přerušit nebo odložit placení
 • Již po 24 měsících možnost vyplacení prostředků formou odbytného
 • Jednoduchá správa účtu prostřednictvím klientského portálu Moje NN
 • Platby ze svého běžného účtu na účet svého doplňkového penzijního spoření založeného v MONETA Money Bank po celou dobu bez poplatků

Doplňkové penzijní spoření poskytujeme ve spolupráci s NN Penzijní společností, a.s.

Základní informace o spoření

 

Kam posílat peníze

 • Číslo účtu pro Doplňkové penzijní spoření – klient: 5005004433/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo smlouvy, konstantní symbol je 0558 – povinný údaj.
 • Číslo účtu pro Doplňkové penzijní spoření – zaměstnavatel: 5005004433/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo smlouvy, konstatní symbol je 0552 – povinný údaj.

Možnosti výplaty penze

Řádné ukončení smlouvy

 • Předdůchod
  Nárok na předdůchod vzniká při dosažení věku o 5 let nižšího, než je důchodový věk, době spoření minimálně 60 kalendářních měsíců a při splnění dalších podmínek. Minimální doba čerpání dávky jsou 2 roky, v měsíční frekvenci a v minimální výši dosahující alespoň 30 % průměrné hrubé mzdy vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, bez možnosti přerušení.
   
 • Jednorázové vyrovnání
  Nárok na tuto penzi vzniká po minimálně 5 letech spoření a současném dosažení věku 60 let.
   
 • Invalidní penze na určenou dobu
  Invalidní penze Vám bude přiznána nejméně po 36 měsících spoření a při současném přiznání třetího stupně invalidity. Minimální doba čerpání dávky jsou 3 roky, v měsíční nebo čtvrtletní frekvenci a v minimální výši 500 Kč.
   
 • Starobní penze na určenou dobu
  Na tuto penzi máte nárok po minimálně 5 letech spoření a současném dosažení věku 60 let. Minimální doba čerpání dávky jsou 3 roky, v měsíční nebo čtvrtletní frekvenci a v minimální výši 500 Kč.
   

Uhrazení jednorázového pojistného

 • Penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu
  Na tuto penzi máte nárok po minimálně 5 letech spoření a současném dosažení věku 60 let.

 • Doživotní penze
  Na tuto penzi máte nárok po minimálně 5 letech spoření a současném dosažení věku 60 let.


Předčasné ukončení smlouvy

 • Odbytné
  Jestliže jste platili příspěvky alespoň 24 kalendářních měsíců, ale nesplnili podmínky stanovené zákonem pro výplatu penze, náleží Vám odbytné. Budou Vám vyplaceny všechny vložené peníze a jejich zhodnocení kromě státních příspěvků. Dále bude nutné zpětně dodanit případné daňové úlevy.

Účastnické fondy NN Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond
Povinný konzervativní fond je určen pro velmi konzervativní klienty, jejichž cílem je co možná nejbezpečnější uložení finančních prostředků. Fond investuje výhradně do pevně úročených finančních nástrojů.
 

Vyvážený účastnický fond (do 31.10.2016 Spořicí účastnický fond)

Vyvážený fond je určen pro účastníky, kteří mají zájem o vyváženou investiční strategii, umožňující zhodnocení vložených prostředků v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím široce diverzifikovaného portfolia. Má vyváženou investiční strategii, investuje z větší části do pevně úročených finančních aktiv, ale také do akciových titulů na hlavních finančních trzích.
 

Růstový účastnický fond

Růstový účastnický fond nabízí vhodnou alternativu pro účastníky, jejichž cílem je zajišťovat v dlouhodobém horizontu maximální výnos. Ve srovnání s ostatními fondy NN Penzijní společnosti má tento fond nejvyšší potenciál překonávat úroveň inflace. To s sebou ale nese i vyšší míru rizika. V důsledku kolísavosti trhů proto doporučujeme, aby klient v růstovém účastnickém fondu setrval alespoň 10 let z důvodu vyrovnání tržních výkyvů a dosažení očekávaného zhodnocení. Fond investuje do akciových titulů na hlavních světových trzích.

 

Příklady vyplácených státních příspěvků

Měsíční příspěvek účastníka Měsíční státní příspěvek Roční příspěvek účastníka Roční státní příspěvek Roční snížení základu daně v roce 2017 o
100 Kč 0 Kč 1 200 Kč 0 Kč 0 Kč
300 Kč 90 Kč 3 600 Kč 1 080 Kč 0 Kč
1 000 Kč 230 Kč 12 000 Kč 2 760 Kč 0 Kč
1 500 Kč 230 Kč 18 000 Kč 2 760 Kč 6 000 Kč
2 000 Kč 230 Kč 24 000 Kč 2 760 Kč 12 000 Kč
2 500 Kč 230 Kč 30 000 Kč 2 760 Kč 18 000 Kč
3 000 Kč 230 Kč 36 000 Kč 2 760 Kč 24 000 Kč
 

Při výši měsíčního příspěvku 300 Kč začínáte čerpat státní příspěvky.

Při výši měsíčního příspěvku 1 000 Kč a více můžete maximálně využít státní podpory.

Při výši měsíčního příspěvku 3 000 Kč můžete maximálně využít daňových výhod.

Podmínky získání Doplňkového penzijního spoření

Zhodnoťte své finance

Minimální věková hranice pro uzavření smlouvy není stanovena. Nárok na státní příspěvek mají ale pouze osoby s trvalým pobytem na území ČR nebo osoby s účastí ve veřejném zdravotním nebo důchodovém pojištění v ČR s trvalým bydlištěm na území jiného členského státu EU.

Kdy je nejlepší čas začít spořit?

 

Jakou výhodu přináší DPS?

 

V čem se doplňkové penzijní spoření liší od penzijního připojištění?

 

Co to jsou účastnické fondy?

 

Komu připadnou naspořené prostředky v doplňkovém penzijním spoření v případě smrti účastníka?

 

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit
na poplatcích a navíc je i jednoduše
spravovat kdekoliv a kdykoliv.

Více informací

Investování

Podílové fondy jsou jednou z
nejvýhodnějších cest, jak zhodnotit
své volné finanční prostředky.

Více informací

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod
kontrolou. V počítači, přes telefon
i v chytrém mobilu.

Více informací

Termínované vklady

Čas jsou peníze! Termínované
vklady Vám nabízí garantovaný
výnos.

Více informací