Pojištění schopnosti splácet

  • Zabezpečte se proti nepříjemným životním situacím

Tento pojistný produkt již není aktuálně v nabídce

Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky půjčky či konsolidace? Bojíte se ztráty zaměstnání a s tím spojeného poklesu Vašich příjmů? Chcete být chráněni proti těmto nepříjemným situacím, které mohou nastat náhle a zcela neočekávaně?

Nabízíme Vám ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. k Vaší osobní půjčce
či konsolidaci volitelné pojištění schopnosti splácet na základě Rámcové pojistné smlouvy č. NEX 1/2010 ve znění pozdějších dodatků.

Pojistná ochrana a pojistné plnění

Nárok na pojistné plnění

Typ pojistné ochrany Podmínky vzniku nároku na pojistné plnění
Pracovní neschopnost Pracovní neschopnost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní
Invalidita III. stupně nebo mimořádné výhody III. stupně Přiznání invalidního důchodu III. stupně nebo mimořádných výhod III. stupně (průkaz ZTP/P)
Úmrtí Oznámení úmrtí pojištěného oprávněnou osobou
Ztráta zaměstnání Nezaměstnanost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní (ode dne registrace na příslušném úřadu práce) po uplynutí čekací lhůty (90 dní)

Limity pojistného plnění

Typ pojistné ochrany Pojistné plnění Limity pojistného plnění
Pracovní neschopnost Měsíční splátky úvěru (včetně úhrady za pojištění a poplatku za správu úvěrového účtu) po dobu trvání pracovní neschopnosti* Max. 18 měsíčních splátek
Invalidita III. stupně nebo mimořádné výhody III. stupně Invalidita III. stupně:
12 měsíčních splátek úvěru * (včetně úhrady za pojištění a poplatku za správu úvěrového účtu) od přiznání invalidního důchodu III. stupně a v případě opětovného potvrzení invalidního důchodu III. stupně (po 12 měsících) jednorázová výplata nesplacené části úvěru

Mimořádné výhody III. stupně:
Zůstatek jistiny a příslušné úroky z jistiny nesplaceného úvěru k datu přiznání mimořádných výhod III. stupně
Max. 2 000 000 Kč
Úmrtí** Zůstatek jistiny a příslušné úroky z jistiny nesplaceného úvěru k datu úmrtí Max. 2 000 000 Kč
Ztráta zaměstnání Měsíční splátky úvěru (včetně úhrady za pojištění a poplatku za správu úvěrového účtu) po dobu trvání nezaměstnanosti* Max. 12 měsíčních splátek

*plnění na jednu měsíční úvěrovou splátku maximálně 55 555 Kč

**pojistné plnění bude vyplaceno přímo pojistníkovi (MONETA Money Bank)

Měsíční úhrada za pojištění

Úhrada za pojištění probíhá měsíčně po dobu splácení Expres půjčky / Konsolidace půjček a je součástí splátky.

Soubor pojištění Úhrada za pojištění
Základní soubor pojištění A 8,40 % z pravidelné měsíční splátky pro výši úvěru do 124 999 Kč (včetně)
6,20 % z pravidelné měsíční splátky pro výši úvěru od 125 000 Kč
do 249 999 Kč (včetně)
4,40 % z pravidelné měsíční splátky pro výši úvěru od 250 000 Kč
Komplexní soubor pojištění B 10,40 % z pravidelné měsíční splátky pro výši úvěru do
124 999 Kč (včetně)
8,20 % z pravidelné měsíční splátky pro výši úvěru od 125 000 Kč
do 249 999 Kč (včetně)
6,40 % z pravidelné měsíční splátky pro výši úvěru od 250 000 Kč

Grafická znázornění vzniku nároku na pojistné plnění

Pracovní neschopnost

Trvá-li Vaše pracovní neschopnost více než 60 dnů a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, převezme za Vás pojišťovna splácení pravidelných splátek úvěru ve výši dle úvěrové smlouvy včetně úhrady za pojištění po dobu trvání Vaší pracovní neschopnosti (nejdéle však po dobu 18 měsíců), a to poprvé za měsíc, ve kterém budete 60. den v pracovní neschopnosti, a za předpokladu, že splatnost této úvěrové splátky spadá do doby trvání Vaší pracovní neschopnosti.

Vysvětlení příkladu: 23. května vzniká pojištěnému nárok na vyplácení pojistného plnění a to již za měsíc květen. Jelikož pojištěný již uhradil květnovou splátku (1. května), v případě pokračování pracovní neschopnosti uhradí pojišťovna za klienta v červnu 2 splátky (za měsíc červen a zpětně za měsíc květen).

Invalidita III. stupně

Bude-li Vám přiznán invalidní důchod III. stupně a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, uhradí za Vás pojišťovna 12 měsíčních splátek úvěru a úhrady za pojištění ve výši dle úvěrové smlouvy a při následném potvrzení trvání invalidního důchodu III. stupně po uplynutí 12 měsíců od jeho přiznání vyplatí pojišťovna jednorázové pojistné plnění ve výši zbývající dlužné částky úvěru.


Mimořádné výhody III. stupně

V případě přiznání mimořádných výhod III. stupně a při splnění podmínek pro vznik nároku na pojistné plnění za Vás pojišťovna uhradí nesplacenou část Vašeho závazku k datu přiznání mimořádných výhod III. stupně.

Úmrtí

V případě Vašeho úmrtí a při splnění podmínek pro vznik nároku na pojistné plnění za Vás pojišťovna uhradí nesplacenou část Vašeho závazku k datu úmrtí.

Ztráta zaměstnání

Pojišťovna stanovila čekací dobu v délce 90 dnů od počátku pojištění, během které není ztráta zaměstnání považována za pojistnou událost. Jste-li po uplynutí této čekací doby více než 60 dnů nezaměstnán(a) (počítáno ode dne registrace na úřadu práce), současně evidován(a) na úřadu práce a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, převezme za Vás pojišťovna splácení pravidelných úvěrových splátek ve výši dle úvěrové smlouvy včetně úhrady za pojištění po dobu trvání Vaší nezaměstnanosti (nejdéle však po dobu 12 měsíců), a to poprvé za měsíc, ve kterém budete 60. den bez zaměstnání, a za předpokladu, že splatnost této splátky úvěru spadá do doby trvání nezaměstnanosti.

Může si klient sjednat pojištění schopnosti splácet dodatečně po sjednání smlouvy o úvěru?

 

Může pojištěný klient přestat platit splátky úvěru, pokud nahlásil pojišťovně pojistnou událost?

 

Jak klient prokazuje trvání pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti?

 

Vztahuje se pojištění pro případ pracovní neschopnosti také na pracovní úrazy?

 

Může se pojistit invalidní klient?

 

Může se pojistit i klient, který byl v průběhu posledního roku zaměstnán u dvou různých společností, ačkoliv mu pracovní poměr navazoval bez přerušení? (V přihlášce je uvedeno, že klient musí být zaměstnán nepřetržitě během posledního roku.)

 

Pokud je žena na mateřské dovolené, má nárok na plnění v případě pracovní neschopnosti?

 

Může být pojištěn i profesionální sportovec?

 

Lze pojistnou událost uplatnit zpětně?

 

Jak je vypláceno pojistné plnění v případě plné invalidity?

 

Může se pojistit klient, který trvale užívá léky, např. na vysoký krevní tlak?

 

Může se pojistit klient, který trvale užívá léky na alergii?

 

Může si sjednat komplexní soubor pojištění B klient, který je ve zkušební době?

 

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit
na poplatcích a navíc je i jednoduše
spravovat kdekoliv a kdykoliv.

Více informací

Kreditní karty

S kreditní kartou máte peníze stále
při sobě a přitom nemusíte hlídat
dostatečnou hotovost.

Více informací

Finanční kalkulačky

Naše kalkulačky Vám pomohou
získat potřebné informace
pro rozhodování.

Více

Auto na splátky

Zvolte jednoduchou a spolehlivou
cestu ke svému novému vozu.

Více informací