Úrazové pojištění pro dospělé

Úrazové pojištění nabízíme ve spolupráci s MetLife Europe d.a.c.

 • Pojištění bez zkoumání zdravotního stavu
Poradit po telefonu

Výhody pojištění

 • komplexní pojistná ochrana již následující den po sjednání pojištění
 • bez zkoumání zdravotního stavu vás i vašich dětí
 • pojistná ochrana platná jak na území ČR, tak v zahraničí

Pojistěte se online ve své Internet Bance v sekci Pojištění. A již za několik vteřin máte hotovo.

 
 

 

Detail pojištění

 

Pojistné období a úhrada za pojištění

Pojistným obdobím je kalendářní měsíc. Výše měsíční úhrady za pojištění činí pro Variantu Dospělý 99 Kč.


Počátek a konec pojištění

Počátek pojištění je stanoven na 00:00 hodin dne následujícího po dni podpisu přihlášky k pojištění. Konec pojištění:

 • pro rizika smrt úrazem a hospitalizace úrazem + rekonvalescence: s koncem kalendářního roku, ve kterém pojištění dosáhnou 70 let věku.
 • pracovní neschopnost úrazem a úplná trvalá invalidita: dovršení 65 let věku.

Dále je stanoven konec pojištění z důvodu pojistné události smrti úrazem nebo dosažení úplné trvalé invalidity z důvodu úrazu.


Přehled vybraných výluk


Pojištění se nevztahuje na:

 • Sebevraždu nebo pokus o ni.
 • Intoxikaci nebo vliv narkotik, kromě případů, kdy byla narkotika podána na základě doporučení lékaře a pokud nedošlo k předávkování.
 • Sportovní a zábavní činnost pojištěného spojenou s vysokým nebezpečím.
 • Událost v souvislosti s účastí při jakékoli profesionální sportovní činnosti (závody, soutěže, včetně přípravy a tréninků).
 • Událost v souvislosti s účastí na motoristických závodech na souši, vodě či ve vzduchu, jezdeckých závodech nebo závodech v jízdě na bobech, saních nebo skeletonu, včetně přípravných jízd.

Úplný seznam výluk naleznete v pojistných podmínkách, které jsou v záložce „Ke stažení“.


Oznámení o pojistné události

Hlášení o pojistné události je nezbytné doručit v písemné formě, v co nejkratším možném termínu na následující adresu:


MetLife Europe d.a.c.
pobočka pro Českou republiku

Purkyňova 2121/3

110 00 Praha 1

 

Bližší informace a formuláře pro nahlášení pojistné události jsou k dispozici na: www.metlife.cz

Papírovou podobu lze vyžádat na lince pojišťovny 227 111 000.

K vyplněným, vytištěným a podepsaným formulářům přiloží klient kopii lékařské zprávy o ošetření bezprostředně po úrazu a kopie všech lékařských zpráv z následných kontrol.


Klientská informační linka je klientům k dispozici v těchto pracovních hodinách:

pondělí - čtvrtek   08:00 - 16:30 
pátek   08:00  - 15:30 

e-mail: info@metlife.cz

Podmínky získání

Úrazové pojištění – Varianta Dospělý získáte se založením běžného účtu na pobočkách Moneta Money Bank, a to na základě vyplnění Přihlášky k účasti na pojištění pro dospělé.


Potřebné doklady

Chcete-li si požádat o Úrazové pojištění musíte být starší 18 let a předložit následující doklady:

 • platný občanský průkaz
 • cizinci platný doklad totožnosti (např. cestovní pas)

Jedno úrazové pojištění již mám, proč bych si měl/a sjednat další?

 

Kam je vyplaceno pojistné plnění v případě pojistné události?

 

Lze pojistnou událost uplatnit zpětně?

 

Co když dospělý utrpí úraz, který není výslovně uveden v Oceňovací tabulce?

 

Jaký je postup při vyplacení pojistného v případě hospitalizace?

 

Co když dojde k souběhu pracovní neschopnosti úrazem a hospitalizace z důvodu úrazu s následnou rekonvalescencí?

 

Musí klient splňovat nějaké speciální podmínky, když chce vstoupit do pojistného programu?

 

Jak postupovat, když se něco stane?

 

Kontaktujte nás

224 445 666
pracovní dny 8-16 hod

S čím Vám pomůžeme?

 • zřídíme pojištění po telefonu
 • zodpovíme otázky ohledně daného pojištění

Přímé bankovnictví

 • Poradit
  po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  PŘEDAT KONTAKT
 • Schůzka
  na pobočce

  Domluvte si schůzku na své nejbližší pobočce MONETA Money Bank.

  domluvit schůzku

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit
na poplatcích a navíc je i jednoduše
spravovat kdekoliv a kdykoliv.

Více informací

Karty k účtům

Nechte se odměňovat až 5 %
z plateb kartou u vybraných partnerů
věrnostního programu bene+.

Více informací

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod
kontrolou. V počítači, přes telefon
i v chytrém mobilu.

Více informací

Investování

Podílové fondy jsou jednou z
nejvýhodnějších cest, jak zhodnotit
své volné finanční prostředky.

Více informací