Pojištění splátek a výdajů

Zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých nepříznivých životních situací jako je ztráta zaměstnání nebo pracovní neschopnost.

 • Variabilita pojištění podle vašeho aktuálního statusu
Poradit po telefonu

Pojištění splátek a výdajů nabízíme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.

Výhody pojištění

 • Variabilita pojištění podle vašeho aktuálního statusu
 • Pro všechny, kdo chtějí zabezpečit svoji domácnost pro případ nenadálých životních situací
 • Pojistit se může majitel osobního účtu vedeného v MONETA Money Bank ve věku od 18 do 65 let
 • Výše úhrady za pojištění není závislá na věku klienta


Co je pojištěno


Pojištění splátek a výdajů zahrnuje vždy pojištění pro případ:

 • smrti
 • invalidity III. stupně / mimořádných výhod III. stupně (ZTP/P)
 • pracovní neschopnosti

a dále

 • ztráty zaměstnání – pokud klient kdykoliv v průběhu platnosti pojištění splňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je automaticky pojištěn pro případ ztráty zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu

nebo

 • hospitalizace v důsledku úrazu – pokud klient kdykoliv v průběhu platnosti pojištění nesplňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je automaticky pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu a není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání

 

Rizika ztráta zaměstnání a hospitalizace v důsledku úrazu se mění v závislosti na životní situaci klienta.

 

Klient je pojištěn pro případ ztráty zaměstnání, pokud v rozhodný den (den předcházející dni, ve kterém pojištěný ukončí pracovní poměr) splňuje níže uvedené podmínky:

 • pojištěný je zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících
 • pojištěný není ve zkušební době
 • pojištěný nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou

 

Příklad

Klient je zaměstnán na dobu neurčitou již několik let a splňuje podmínky pro vstup do pojištění = je pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. K 1. 9. se rozhodne ukončit pracovní poměr a začne pracovat jako OSVČ. Od 1. 9. je tedy pojištěn pro případ smrti, invalidity III. stupně, pracovní neschopnosti a hospitalizace v důsledku úrazu (= nesplňuje podmínky pro případ ztráty zaměstnání).

 

Pojistěte se online ve své Internet Bance v sekci Pojištění. A již za několik vteřin máte hotovo.

 
 

Detail

 

Pojistné období a úhrada za pojištění

Pojistným obdobím je kalendářní měsíc. Výše měsíční úhrady za pojištění činí 99 Kč. Délka pojistného období nemá vliv na výši pojistného.

 

Počátek a konec pojištění

Počátek pojištění se stanoví na 00:00 hod dne následujícího po dni, kdy pojištění vzniklo. Konec pojištění se stanoví na 23:59 hodin dne, kdy došlo ke zrušení běžného účtu vedeného u pojistníka, ze kterého je placena úhrada za pojištění.

Další důvody zániku pojištění jsou uvedeny v čl. 4.4.  Rámcové pojistné smlouvě č. MMB-BP 1/2016, která je k dispozici v záložce „Ke stažení“.


Podmínky vzniku nároku na pojistné plnění
 

Přehled vybraných výluk z pojištění
 

Pojištění se nevztahuje na:

 • Sebevraždu pojištěného (v době do 1 roku od počátku pojištění).
 • Škodní událost, která nastala v důsledku onemocnění a úrazů, které vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění, nebo mají příčinnou souvislost s onemocněními nebo úrazy, které vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění.
 • Škodní událost, která nastala v důsledku nebo v souvislosti s astenií, depresivními stavy, psychickými poruchami a neurózami, kromě případů, kdy je pojištěný v souvislosti nebo v důsledku uvedených poruch hospitalizován v lékařském zařízení určeném k léčbě psychických poruch. Tato výjimka se však nevztahuje na poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek.
 • Škodní událost, která nastala v souvislosti s podvodními sporty nebo sporty, při nichž dochází k užití zvířat.

Úplný seznam výluk naleznete v Rámcové pojistné smlouvě a Všeobecných pojistných podmínkách, které jsou k dispozici v záložce „Ke stažení“.

 

Oznámení pojistné události
 

V případě vzniku škodní události je třeba co nejdříve kontaktovat zákaznické centrum BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s., buď na telefonu +420 234 240 240 nebo e-mailem czinfo@cardif.com. Pracovníci zákaznického centra poskytnou všechny nezbytné informace k nahlášení pojistné události a pomohou při vyplňování formuláře Oznámení pojistné události v pracovní den od 8:00 do 18:00 hodin.

Podmínky získání

Pojištění si může sjednat fyzická osoba, která:

 • je ve věku od 18 do 65 let
 • není v pracovní neschopnosti
 • není invalidní (invalidita I. – III. stupně)

Klient zároveň bere na vědomí, že v případě, kdy škodní událost bude pokračováním nebo recidivou (opakováním) nemoci nebo následkem nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění, a byly diagnostikovány před počátkem pojištění, může pojistitel uplatnit výluku z pojištění a plnění z takové události neposkytnout.

 

Pojištění si může sjednat také klient, který je poživatelem starobního důchodu nebo již dosáhl důchodového věku a splňuje výše uvedené podmínky pro sjednání pojištění. V takovém případě je klient pojištěn pouze pro případ smrti, mimořádných výhod III. stupně a hospitalizace v důsledku úrazu.

 

Detailní informace o podmínkách přistoupení k Pojištění splátek a výdajů naleznete v článku 4 Rámcové pojistné smlouvy č. MMB-BP 1/2016 (Podmínky pro pojištění, vznik pojištění), která je k dispozici v záložce „Ke stažení“.

Může se pojistit invalidní klient?

 

Lze sjednat pojištění s klientem, který je ve zkušební době?

 

Má klient nárok na pojistné plnění z důvodu ztráty zaměstnání, pokud v posledních 12 měsících před vznikem škody (ztráty zaměstnání) pracoval u různých zaměstnavatelů, ačkoliv mu pracovní poměr navazoval vždy bez přerušení?

 

Má klient v případě hospitalizace v důsledku úrazu trvající déle než 3 dny nárok na pojistné plnění za první 3 dny trvání hospitalizace?

 

Může si sjednat pojištění klient, který je OSVČ?

 

Může si sjednat pojištění starobní důchodce?

 

Může být pojištěn i profesionální sportovec?

 

Jak je vypláceno pojistné plnění v případě invalidity III. stupně?

 

Lze pojistnou událost uplatnit zpětně?

 

Kontaktujte nás

224 445 666
pracovní dny 8-16 hod

S čím Vám pomůžeme?

 • zřídíme pojištění po telefonu
 • zodpovíme otázky ohledně daného pojištění

Přímé bankovnictví

 • Poradit
  po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  PŘEDAT KONTAKT
 • Schůzka
  na pobočce

  Domluvte si schůzku na své nejbližší pobočce MONETA Money Bank.

  domluvit schůzku

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit
na poplatcích a navíc je i jednoduše
spravovat kdekoliv a kdykoliv.

Více informací

Karty k účtům

Nechte se odměňovat až 5 %
z plateb kartou u vybraných partnerů
věrnostního programu bene+.

Více informací

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod
kontrolou. V počítači, přes telefon
i v chytrém mobilu.

Více informací

Investování

Podílové fondy jsou jednou z
nejvýhodnějších cest, jak zhodnotit
své volné finanční prostředky.

Více informací