Splácení a bezúročné období kreditní karty

 

Flexibilní splácení

Sami si určíte výši splátky a kolik zaplatíte na úrocích - můžete využít minimální měsíční splátky od 2 % či jiné splátky až do výše 100 % čerpaných prostředků. V průběhu měsíce můžete provést libovolný počet mimořádných splátek v jakékoliv výši.

Čerpané prostředky můžete splatit kdykoli (buď během měsíce, ve kterém čerpáte, anebo v následujícím měsíci - nejpozději do data uvedeného na vašem měsíčním výpise).

Minimální splátka se stanoví jako součet následujících položek:

 1. procentuální část z výše čerpaného úvěru maximálně do výše úvěrového rámce ke konci zúčtovacího období. Procentuální sazba použitá k výpočtu této položky je uvedena ve Smlouvě nebo v Dispozicích, případně na Výpisu (pokud jsou tyto sazby rozdílné, použije se sazba uvedená na Výpisu),
 2. úroky z úvěru,
 3. poplatky a smluvní pokuty,
 4. veškeré dosud klientem neuhrazené částky po splatnosti,
 5. celá částka přečerpání úvěrového rámce.

Nejméně však bude činit 200 Kč.

Jak splácet?

Splácet můžete těmito způsoby:

 • Inkaso z běžného účtu – nejpohodlnější způsob, každý měsíc automaticky převedeme minimální splátku z vašeho běžného účtu
 • Platební příkaz – splátky můžete hradit i vyšší, než je minimální splátka, dle svých aktuálních finančních možností, prostřednictvím služeb přímého bankovnictví nebo zadáním příkazu na pobočce Vaší banky
 • Poštovní poukázky – méně pohodlný způsob splácení

Zúčtovací období

Zúčtovací období trvá jeden měsíc a jeho počátek a konec je uveden ve smlouvě a v měsíčním výpisu. Na konci tohoto období Vám bude zaslán měsíční výpis.

POZOR - zúčtovací období nemusí být shodné s kalendářním měsícem.
Může začínat nebo končit kterýkoli den v měsíci a trvá 28 až 31 dní.

Bezúročné období

Výrazně ušetřit můžete, využijete-li bezúročné období na bezhotovostní platby kartou. 

Jedná se o období, během kterého když splatíte celou dlužnou částku, nebudou Vám bezhotovostní platby kartou, provedené v daném zúčtovacím období, úročeny:
Počátek tohoto období = datum Vašeho nákupu, popř. datum zúčtování transakce.
Konec tohoto období = datum splatnosti, které je vždy 20. den v následujícím účetním měsíci a je uvedeno na Vašem měsíčním výpisu.

Délka bezúročného období může být až 50 dní v závislosti na tom, kdy jste nákup uskutečnil/a.

Příklad fungování bezúročného období:

Délka bezúročného období může být až 50 dní

V případě, že bezúročné období nevyužijete a do data splatnosti uhradíte jen část ze všech čerpaných prostředků, budou vám veškeré bezhotovostní platby kartou provedené v daném zúčtovacím období úročeny. Úroky za tyto bezhotovostní platby Vám budou započteny v následujícím měsíčním výpisu.

Bezúročné období se vztahuje na:

 • veškeré bezhotovostní platby kartou u obchodníků doma i v zahraničí,
 • platby na internetu.

Bezúročné období se nevztahuje na:

 • výběry hotovosti z bankomatu doma i v zahraničí,
 • výběry hotovosti na pokladně u obchodníka – Cash Back,
 • platební příkazy k úhradě.

Reprezentativní příklad – Revolvingový úvěr a Kreditní karta

Druh spotřebitelského úvěru MoneyCard Gratis MoneyCard Plus MoneyCard Gold
Celková výše úvěru 37 800 Kč 37 800 Kč 37 800 Kč
Doba trvání úvěru Neurčitá Neurčitá Neurčitá
Roční úroková sazba 26,08 % 25,08 % 20,28 %
Výše měsíční splátky1 3 612,51 Kč 3 643,14 Kč 3 605,65 Kč
RPSN 29,43 % 31,55 % 28,96 %
Celková částka splatná klientem 43 350,12 Kč 43 717,68 Kč 43 267,80 Kč
Poplatky spojené s úvěrem
Roční poplatek za vedení karty 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Měsíční poplatek za vedení karty 0 Kč 49 Kč 99 Kč
 

Reprezentativní příklad vychází z předpokladů, že výše uvedený úvěrový rámec je vyčerpán okamžitě v plné výši, bezhotovostním způsobem čerpání a je splácen 12 stejně vysokými splátkami placenými měsíčně. Při častějších nebo vyšších splátkách a/nebo při bezhotovostním čerpání s využitím bezúročného období mohou být údaje uvedené u reprezentativního příkladu odlišné. Příklad uvažuje náklad na distribuci výpisu elektronicky ve výši 0 Kč.

Zasílání výpisů ke kreditní kartě

U své kreditní karty si můžete sami zvolit, zda požadujete zasílání pravidelných měsíčních výpisů ke kreditní kartě poštou za poplatek dle sazebníku nebo zdarma ve formě elektronických výpisů. Elektronické výpisy jsou předávány prostřednictvím Internet Banky zřízené k běžnému nebo spořicímu účtu nebo ke kreditní kartě a je tedy nutné mít Internet Banku sjednanou.

MONETA Money Bank aktuálně k 10. 6. 2014 upravuje způsob účtování nákladů za zasílání výpisů poštou. Klientům, kterým byl odeslán výpis, ale v následujícím zúčtovacím období aktivně kreditní kartu nevyužívali a nebyl jim účtován žádný další poplatek, splátka ani úroky, nebude jim účtován poplatek za zaslání předchozího výpisu do dalšího zúčtovacího období, kdy kartu opět využijí.

 • 1Kreditní karta umožňuje splácení různě vysokými měsíčními částkami. Vždy je však nutné uhradit alespoň minimální splátku z vyčerpaného úvěrového rámce, která je uvedená na výpise.

Blokování karty

Zákaznický servis
224 443 636 (non-stop) 

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit na poplatcích a navíc využívat přímého bankovnictví ke správě svého účtu.

Více informací

Internet Banka

Internet Banka poskytuje rychlý,
bezpečný a pohodlný přístup k Vašim financím.

Více informací

Splácení a bezúročné období kreditní karty

Informace o způsobech splácení
a výhodách bezúročného období.

Více informací

Bezpečné placení kartami

Získejte informace o bezpečnostních prvcích, kterými je zajištěno placení
u obchodníků nebo na internetu.

Více informací