Pojištění debetní karty a osobních věcí

Jistota před nepříznivými následky zneužití Vaší debetní karty v případě jejího odcizení nebo její ztráty.

 • Zcela bezpečné a pohodlné nakupování s Vaší debetní kartou

Pojištění debetní karty a osobních věcí je poskytováno ve spolupráci s Generali Pojišťovnou a.s. na základě Skupinové pojistné smlouvy o pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty č. 1809000002 zdarma jako automatická doplňková služba u debetních karet MasterCard stříbrná, MasterCard Gold a MasterCard Business Premium.

Výhody pojištění

 • Jistota před nepříznivými následky zneužití Vaší debetní karty v případě jejího odcizení nebo její ztráty.
 • Krytí všech typů transakcí debetní kartou – nákupy u obchodníka, výběry z bankomatu, bezkontaktní platby, nebo platby na internetu.
 • Bohatá doplňková krytí v případě krádeže nebo ztráty osobních dokladů, klíčů, mobilního telefonu, dioptrických brýlí, multimediálního přehrávače a peněženky, pokud k tomu došlo spolu s odcizením nebo ztrátou debetní karty.
 • Zcela bezpečné a pohodlné nakupování s Vaší debetní kartou kdekoliv na světě.


Přehled pojistné ochrany a limity pojistného plnění

Typ pojistné ochrany Limit pojistného plnění
Zneužití debetní karty v důsledku jejího odcizení či její ztráty včetně internetových transakcí (zákonná spoluúčast klienta) ekvivalent 150 EUR
Pojištění bezkontaktních plateb 2 500 Kč
Pojištění pro případ loupeže peněz vybraných pojištěnou kartou z bankomatu a/nebo vybraných na bankovní přepážce 5 000 Kč
Pojištění nákladů na znovupořízení ztracených a/nebo odcizených osobních dokladů 5 000 Kč
Pojištění nákladů na znovupořízení ztracených a/nebo odcizených klíčů 5 000 Kč
Pojištění nákladů na znovupořízení ztraceného a/nebo odcizeného mobilního telefonu 10 000 Kč
Pojištění zneužití ztraceného a/nebo odcizeného mobilního telefonu
Pojištění nákladů na znovupořízení ztracené a/nebo odcizené peněženky a/nebo kabelky 10 000 Kč
Pojištění nákladů na znovupořízení ztraceného a/nebo odcizeného multimediálního přehrávače a/nebo dioptrických brýlí 10 000 Kč


Více informací o pojištění zneužití debetní karty a instrukce pro likvidaci škodné události získáte na zákaznickém servisu pojišťovny nebo je naleznete v dokumentech v sekci Ke stažení.

Generali Pojišťovna a.s.
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Telefon: +420 244 188 188
E-mail: servis.cz@generali.com
Webové stránky: www.generali.cz

Detail pojištění


Co je pojištěno

Pojištění debetní karty a osobních věcí se vztahuje na náhradu škody vzniklou v důsledku neoprávněného užití odcizené nebo ztracené debetní karty kdekoliv na světě, a to v období před okamžikem, ve kterém bylo nahlášeno odcizení nebo ztráta debetní karty bance. Zcela kryje zákonnou spoluúčast klienta při zneužití debetní karty v ekvivalentu 150 EUR, poskytuje tak 100% pojistnou ochranu a zbavuje Vás tohoto závazku.

Součástí pojistné ochrany je také:

 • loupež peněz vybraných pojištěnou debetní kartou jak u bankomatu, tak i na bankovní přepážce,
 • odcizení či ztráta osobních dokladů, klíčů, mobilního telefonu včetně jeho následného zneužití, peněženky, multimediálního přehrávače nebo dioptrických brýlí, pokud k takovému odcizení či ztrátě došlo současně s odcizením nebo ztrátou debetní karty.


Platnost pojištění

Pojištění vzniká od 00.00 hodin kalendářního dne následujícího po dni, kdy pojištěný přistoupil k pojištění.

Detailní informace týkající se vzniku a zániku pojištění jsou uvedeny ve Skupinové pojistné smlouvě o pojištění.


Odstoupení od pojištění

Pojištěný je oprávněn od pojištění odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě do 30 dnů ode dne vzniku pojištění, a to odesláním dopisu obsahujícího uplatnění práva na odstoupení na adresu zákaznického centra MONETA Money Bank, a.s.:

Oddělení pojištění
Vyskočilova 1422/1a
140 28 Praha – Michle

V takovém případě bude klientovi vrácen zaplacený poplatek a nebudou uplatňovány žádné sankční poplatky za ukončení pojištění.


Výluky, omezení a specifika pojištění

Přehled vybraných výluk z pojištění:

 • následné či související škody (např. smluvní či jiné pokuty, úroky z prodlení a jiné obdobné sankce), pojistné události, ke kterým došlo před převzetím karty držitelem karty,
 • události, které nastaly v důsledku odcizení nebo ztráty karty, k němuž (níž) došlo před počátkem pojištění,
 • užití karty, která byla uskutečněna podvodným jednáním pojištěného nebo osobami blízkými pojištěnému, pojistné události, ke kterým došlo od okamžiku blokace karty.

Kompletní přehled výluk naleznete ve Skupinové pojistné smlouvě o pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty č. 1809000002.

Měsíční úhrada za pojištění je uvedena v aktuálním sazebníku MONETA Money Bank.

Online žádost

Blokování karty

Zákaznický servis
224 443 636 (non-stop) 

 • Poradit
  po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  předat kontakt
 • Schůzka
  na pobočce

  Domluvte si schůzku na své nejbližší pobočce MONETA Money Bank.

  domluvit schůzku

Bezpečné placení kartami

Získejte více informací o bezpečnostních prvcích placení u obchodníků a na internetu.

Více

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit na poplatcích a navíc využívat přímého bankovnictví ke správě svého účtu.

Více informací

Bezkontaktní platby

Zaplaťte bezkontaktně rychleji než kdykoliv předtím telefonem, kartou nebo platební nálepkou.

Více

Doporučené limity

Přehled bankou doporučených denních limitů pro jednotlivé debetní karty.

Více