Pojištění schopnosti splácet
hypoteční úvěr

Pojištění schopnosti splácet je nabízeno k hypotečnímu úvěru jako volitelná doplňková služba.

 

Pojištění schopnosti splácet je nabízeno k hypotečnímu úvěru jako volitelná doplňková služba pokrývající široký rozsah pojistných rizik. MONETA Money Bank, a.s. jej poskytuje na základě Rámcové pojistné smlouvyč. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) – znění platné od 1. 1. 2014, ve spolupráci s pojišťovnou BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. (www.cardif.cz)

Výhody pojištění

Pojištění Vám spolu s hypotékou pomůže vyřídit náš hypoteční bankéř.

 • Široký rozsah pojistného krytí – pracovní neschopnost, invalidita, úmrtí, ztráta zaměstnání
 • Splácení závazků z hypotečního úvěru i v případě nenadálých nepříznivých životních situací
 • Výše poplatku za pojištění není závislá na věku klienta
 • Možnost volby rozsahu pojistného krytí

Detail pojištění

Co je pojištěno


Soubor pojištění A a AA zahrnuje pojištění pro případ:

 • pracovní neschopnosti (z důvodu dlouhodobé nemoci nebo úrazu)
 • invalidity III. stupně
 • úmrtí

Soubor pojištění B a BB zahrnuje pojištění pro případ:

 • pracovní neschopnosti (z důvodu dlouhodobé nemoci nebo úrazu)
 • invalidity III. stupně
 • úmrtí
 • ztráty zaměstnání

V rámci souboru AA a BB je možné pojistit 2 osoby - dlužníka i spoludlužníka


Komu pojištění poskytujeme


Soubor pojištění A a AA:

Tento soubor pojištění si může sjednat fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel), která:

 • je mladší 65 let
 • vyplnila pravdivě Lékařský dotazník, případně absolvovala lékařskou prohlídku, s nímž pojistitel vyslovil předchozí souhlas
 • případně absolvovala lékařskou prohlídku

Soubor pojištění B a BB:

Toto pojištění si může sjednat fyzická osoba (zaměstnanec), která splňuje k datu podpisu smlouvy o úvěru podmínky vyžadované pro soubor A a zároveň:

 • je zaměstnána na dobu neurčitou a byla zaměstnána nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době
 • nepodala ani neobdržela výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani neobdržela okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, neobdržela od zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou


Pojistné plnění

Nárok na pojistné plnění

Typ pojistné ochrany

Podmínky vzniku nároku na pojistné plnění
Pracovní neschopnost Pracovní neschopnost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní
Invalidita III. stupně Přiznání invalidního důchodu III. stupně
Úmrtí Úmrtí pojištění následkem nemoci nebo úrazu
Ztráta zaměstnání Nezaměstnanost nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní (ode dne registrace na příslušném Úřadu práce) po uplynutí čekací lhůty (90 dní)

Limity pojistného plnění

Typ pojistné ochrany Pojistné plnění Limity pojistného plnění
Pracovní neschopnost Měsíční splátky úvěru (včetně poplatku za pojištění a poplatku za správu úvěrového účtu) po dobu trvání pracovní neschopnosti* Max. 12 měsíčních splátek
Invalidita III. stupně 12 měsíčních splátek úvěru* a v případě opětovného potvrzení invalidity III. stupně (po 12 měsících) jednorázová výplata nesplacené části úvěru Max. 25 000 000 Kč
Úmrtí Zůstatek jistiny a příslušné úroky z jistiny nesplaceného úvěru k datu úmrtí Max. 25 000 000 Kč
Ztráta zaměstnání Měsíční splátky úvěru (včetně poplatku za pojištění a poplatku za správu úvěrového účtu) po dobu trvání nezaměstnanosti* Max. 6 měsíčních splátek

* plnění na jednu měsíční úvěrovou splátku není omezeno.


Úhrada za pojištění

Úhrada za pojištění je součástí splátky a je placena měsíčně po dobu splácení hypotečního úvěru.

Soubor pojištění Poplatek za pojištění
Základní soubor pojištění A 4,99% ze sjednané výše měsíční splátky hypotečního úvěru
Soubor pojištění AA 8,98 % ze sjednané výše měsíční splátky hypotéčního úvěru
Komplexní soubor pojištění B 6,99 % ze sjednané výše měsíční splátky hypotečního úvěru
Soubor pojištění BB 12,58 % ze sjednané výše měsíční splátky hypotéčního úvěru


Počátek pojištění a zánik

Počátek pojištění je stanoven na 00.00 hod. dne, ve kterém pojištěný začal čerpat hypoteční úvěr. Pojištění zaniká například posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovršil 70 let věku. Další způsoby vzniku a zániku pojištění stanoví Rámcová pojistná smlouva č. GEH 1/2008


Odstoupení od pojištění

V případě, že pojištěný projeví na základě písemné žádosti doručené MONETA Money Bank zájem o ukončení pojištění schopnosti splácet v prvních 30 dnech ode dne uzavření tohoto pojištění, (přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě č. GEH 1/2008) bude mu MONETA Money Bank vrácena zaplacená úhrada za pojištění a nebudou vůči němu uplatňovány žádné sankční poplatky za ukončení pojištění.

V případě odstoupení od pojištění zašlete písemnou žádost na uvedenou adresu zákaznického centra:

MONETA Money Bank, a.s.
Centrum Hypoték
P.O. Box 32
225 32 Praha 25


Výluky z pojištění

Přehled vybraných uplatňovaných výluk z pojištění:

 • Sebevražda pojištěného (v době do 2 let od sjednání pojištění)
 • Následky nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění
 • Některé vybrané sportovní aktivity a profesionálně provozované sporty
 • Pojistné události způsobené pojištěným úmyslně
 • Únavový syndrom (pojištění invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti)
 • Degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé a nepřímé důsledky (pojištění invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti)
 • Porod (pojištění pracovní neschopnosti)
 • Pracovní neschopnost v důsledku úrazu, ke kterému došlo v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiné návykové látky
 • Ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů (pojištění pro případ ztráty zaměstnání)

Přehled všech uplatňovaných výluk z pojištění naleznete v článku 14 Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé životní pojištění č. 1/2007
(Výluky z pojištění) a rovněž v článku 14 Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé neživotní pojištění
(Výluky z pojištění) a rovněž v článku 13 Rámcové pojistné smlouvy č. GEH 1/2008.


Hlášení pojistné události

Pojištěný nahlašuje pojistnou událost telefonicky pojistiteli (BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.).

Kontakty na BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.:

Telefon: + 420 234 240 240
Fax: + 420 234 240 112
E-mail: czinfo@cardif.com

Adresa:
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16

P.O.Box 32
150 00 Praha 5

 

Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr si můžete uzavřít
- na každé pobočce MONETA Money Bank
- s hypotečním bankéřem.
- kontaktujte INFOLINKU MONETA Money Bank na tel. čísle 844 844 844.

Informace
k hypotékám

Informační servis pro stávající klienty

Více informací

Hypoteční linka

224 442 992

Po – Pá 8:00 – 17:00

 • Poradit
  po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  PŘEDAT KONTAKT

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit
na poplatcích a navíc je i jednoduše
spravovat kdekoliv a kdykoliv.

Více informací

Půjčky

Půjčíme Vám na cokoli chcete i bez
ručitele nebo zástavy. Jednoduše si
vyberte správnou půjčku.

Více informací

Stavební spoření

Využijte výhod stavebního spoření,
které jinde na trhu nenajdete.

Více informací

Kreditní karty

S kreditní kartou máte peníze stále
při sobě a přitom nemusíte hlídat
dostatečnou hotovost.

Více informací