Unibon

Informace pro klienty spořitelního a úvěrového družstva Unibon.

 

GE Money Bank, a.s. byla pověřena Fondem pojištění vkladů,
aby zajistila výplatu náhrad vkladů klientů Unibonu – spořitelního a úvěrního družstva, jehož neschopnost dostát svým závazkům oznámila ČNB 2. 7. 2012.

Vyplácení na pobočkách GE Money Bank

Výplata bude probíhat na níže uvedených pobočkách GE Money Bank od 23. 7. 2012 do 22. 7. 2015 včetně.

Pobočka Ulice Telefon Otevírací doba pobočky/pokladny
Ostrava
Masarykovo náměstí
Masarykovo nám. 32 595 131 162 Po-Pá 9:00-17:00
Ostrava
Nová Karolina
Jantarová 3344/4 595 135 001 Po-Pá 9:00-19:00
So-Ne 10:00-19:00
polední přestávka 13:00-14:00
Opava U Pošty 8 553 759 000-8 Po-Pá 9.00-17.00
Praha 1 
Václavské náměstí
Václavské náměstí 62 224 490 630, 639 Po a St 9:00-18:00
Út 10:00-17:00
Čt 9:00-17:00
Pá 9:00-16:00
Praha 1 
Revoluční
Revoluční 8 224 800 210-17 Po a St 9:00-18:00
Út a Čt 9:00-17:00
Pá 9:00-15:00
Praha 1
Hybernská
Hybernská 20 221 490 611 Po 9:00-18:00
Út-Čt 9.00-17:00
Pá 9:00-16:00
Brno
Lidická
Lidická 31 541 126 011 Po-Pá 9:00-17:00

Oprávněné osoby

Osobami oprávněnými k výplatě náhrad vkladů z Fondu pojištění vkladů jsou

  • fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 2. července 2012, tj. ke dni, kdy Fond obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti Unibonu – spořitelního a úvěrního družstva v likvidaci dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,
  • jejich dědicové,
  • jejich právní nástupci.

Všechny oprávněné osoby mohou náhradu vkladů bezhotovostně převést na korunový účet vedený u některé z finančních institucí na území ČR. V hotovosti mohou náhradu svého vkladu vybrat fyzické osoby nepodnikatelé a fyzické osoby podnikatelé.

V případě výplaty v hotovosti nad částku 50 000 Kč je nutné předem kontaktovat zvolenou pobočku k objednání požadované částky hotovosti. Pro částky do 500 000 Kč jeden pracovní den předem; u částek nad 500 000 Kč tři pracovní dny předem (vždy do 16 hodin).

Oprávněné osoby prokážou své nároky platnými dokumenty

  • Fyzické osoby – platným a neznehodnoceným průkazem totožnosti (nesmí mít ustřižené rohy),
  • Fyzické osoby – podnikatelé – platným a neznehodnoceným průkazem totožnosti (nesmí mít ustřižené rohy) a výpisem ze živnostenského rejstříku nebo případně z jiného obdobného rejstříku,
  • Právnické osoby – výpisem z obchodního rejstříku nebo případně z jiného obdobného rejstříku a platným a neznehodnoceným průkazem totožnosti osoby jednající za společnost (nesmí mít ustřižené rohy).

V případě dědiců nebo právních nástupců z jiného titulu, bude požadován i dokument prokazující nabytí pohledávky. Veškeré uvedené listiny (kromě průkazů totožnosti) musí být předloženy v originále či ve formě úředně ověřené kopie.

Stáhněte si kompletní seznam požadovaných dokladů (v PDF).

Klienti Unibonu – spořitelního a úvěrního družstva mají možnost reklamovat náhradu vkladu, a to prostřednictvím Reklamačního protokolu, který bude po celou dobu výplaty k dispozici na vybraných pobočkách nebo je k dispozici ke stažení - Reklamační protokol (v PDF).

Ombudsman pro klienty

Nejste spokojeni s řešením Vaší stížnosti či reklamace? Obraťte se
na ombudsmana.

více

Dokumenty ke stažení

V této sekci najdete dokumenty ke
stažení k vybraným produktům a
službám.

Více

Všeobecné obchodní
podmínky

Všeobecné obchodní podmínky našich společností ke stažení.

Více

Kontakty

Potřebujete-li nám zavolat, nebo
napsat, zde najdete všechny
potřebné informace.

Více