Reklamace a stížnosti

Včasné a efektivní řešení reklamací a stížností je jedním z našich strategických cílů, kde jsme se zavázali k poskytování kvalitních služeb pro všechny své zákazníky.

 

Reklamace a stížnosti jsou cenným zdrojem podnětů pro zlepšení služeb a umožňují vývoj produktů, které budou splňovat požadavky klientů. Podpora procesu reklamací a stížností a jejich efektivní řešení je důkazem toho, že se snažíme svým klientům naslouchat, pracujeme se všemi podněty a na základě těchto podnětů zlepšujeme naše produkty a služby.

Vysvětlení pojmů

Reklamace

Reklamací se rozumí požadavek klienta, aby Banka napravila, dle názoru klienta, nesprávný postup Banky při poskytování bankovních produktů a služeb, zejména z oblasti platebního styku, např. údajně nesprávně provedený příkaz klienta k odepsání peněžních prostředků z jeho účtu vedeného Bankou.

Stížnosti

Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta s poskytnutou službou, s jednáním zaměstnance Banky, s postupem vyřízení reklamace, s obchodními podmínkami apod.

Jak podat reklamaci či stížnost

Reklamaci, stížnost nebo námět na zlepšení nám můžete předat nebo zaslat následujícími způsoby:

  • osobně nebo písemně v MONETA Money Bank, nejlépe na pobočce, která vede Váš účet
  • písemně na adrese MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4
  • telefonicky prostřednictvím Zákaznického servisu na čísle 224 443 636
  • prostřednictvím zprávy v Internet Bance
  • vyplněním Formuláře pro reklamace a stížnosti

Bližší informace k reklamacím a stížnostem naleznete v Reklamačním řádu.

V případě, že se nejedná o reklamaci či stížnost, kontaktujte náš Zákaznický servis prostřednictvím online formuláře Napište nám.

Odpovědi na Vaše otázky týkající se produktů a služeb naleznete v sekci Časté dotazy.

K otázkám týkajících se Vaší smlouvy lze také využít Chat online.

Ombudsman pro klienty

Nejste spokojeni s řešením Vaší stížnosti či reklamace? Obraťte se
na ombudsmana.

více

Dokumenty ke stažení

V této sekci najdete dokumenty ke
stažení k vybraným produktům a
službám.

Více

Všeobecné obchodní
podmínky

Všeobecné obchodní podmínky našich společností ke stažení.

Více

Kontakty

Potřebujete-li nám zavolat, nebo
napsat, zde najdete všechny
potřebné informace.

Více