Družstevní záložna PDW

Informace pro klienty družstevní záložny PDW v likvidaci.

 

GE Money Bank, a.s. byla pověřena Fondem pojištění vkladů,
aby zajistila výplatu náhrad vkladů klientů družstevní záložny PDW, jehož neschopnost dostát svým závazkům oznámila ČNB 13. 2. 2013.

Vyplácení na pobočkách GE Money Bank

Výplata bude probíhat na níže uvedených pobočkách GE Money Bank od 11. 2. 2013 do 10. 3. 2016
včetně.

Pobočka Ulice Telefon Otevírací doba
pobočky/pokladny
Praha 1 - Národní Národní 115/24 222 922 790 Po, St 9.00-18.00
Út, Čt 9.00-17.00
Pá 9.00-17.00
Brno Lidická Lidická 31 541 126 011 Po 9.00-18.00
Út-Čt 9.00-17.00
Pá 9.00-16.00

Oprávněné osoby

Osobami oprávněnými k výplatě náhrad vkladů z Fondu pojištění vkladů jsou

  • fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 13. 2. 2013, tj. ke dni, kdy Fond obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti družstevní záložny PDW dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,
  • jejich dědicové,
  • jejich právní nástupci.

Všechny oprávněné osoby mohou náhradu vkladů bezhotovostně převést na korunový účet vedený u některé z finančních institucí na území ČR. V hotovosti mohou náhradu svého vkladu vybrat fyzické osoby nepodnikatelé a fyzické osoby podnikatelé.

V případě výplaty v hotovosti nad částku 50 000,- Kč je nutné předem kontaktovat pobočku k objednání požadované částky hotovosti. Pro částky do 500 000,- Kč 1 pracovní den předem; u částek nad 500 000,- Kč 3 pracovní dny předem (vždy do 16 hodin).

Potřebné dokumenty

  • Fyzické osoby - průkazem totožnosti (platný občanský průkaz nebo pas),
  • Fyzické osoby – podnikatelé - průkazem totožnosti (platný občanský průkaz nebo pas) a výpisem ze živnostenského rejstříku,
  • Právnické osoby - výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti osoby jednající za společnost (platný občanský průkaz nebo pas).

V případě dědiců nebo právních nástupců z jiného titulu, bude požadován i dokument prokazující nabytí pohledávky. Veškeré uvedené listiny (kromě průkazů totožnosti) musí být předloženy v originále či ve formě úředně ověřené kopie.

Stáhněte si kompletní seznam požadovaných dokladů (v PDF).

Klienti PDW – spořitelního a úvěrního družstva mají možnost reklamovat náhradu vkladu, a to prostřednictvím Reklamačního protokolu, který bude po celou dobu výplaty k dispozici na vybraných pobočkách nebo je k dispozici ke stažení - Reklamační protokol (v PDF).

Ombudsman pro klienty

Nejste spokojeni s řešením Vaší stížnosti či reklamace? Obraťte se
na ombudsmana.

více

Dokumenty ke stažení

V této sekci najdete dokumenty ke
stažení k vybraným produktům a
službám.

Více

Všeobecné obchodní
podmínky

Všeobecné obchodní podmínky našich společností ke stažení.

Více

Kontakty

Potřebujete-li nám zavolat, nebo
napsat, zde najdete všechny
potřebné informace.

Více