Provozní financování pro
zemědělské subjekty

  • Důvěřujte expertům na zemědělství
zažádat online

Úvěr Vám může posloužit např. k nákupu hnojiv, osiv ale i k pokrytí výdajů, se kterými jste nepočítali ve svém podnikání.

Provozní financování pro zemědělské subjekty

Flexibilní úvěr, který slouží k sezónnímu financování provozního kapitálu v zemědělství.

  • Minimální výše úvěru je 300 000 Kč (maximální výše není omezena)
  • Splatnost lze nastavit na 12 měsíců nebo na dobu neurčitou.
  • Jako zástava může sloužit zástavní právo k nemovitosti, pohledávkám, zásobám, případně zajišťovací převod vlastnického práva k základnímu stádu nebo ke zvířatům v zásobě (kategorie skot).

EU Servis

Vaše cesta k dotacím
ze strukturálních fondů Evropské unie.

Více

Zahraniční obchod

Informace nejen k zahraničnímu
platebnímu styku a zajištění
kurzového a exportního rizika.

Více

Platební styk

Hotovostní i bezhotovostní,
tuzemské i zahraniční operace podle Vašich potřeb.

Více

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod kontrolou. V počítači, přes telefon i v chytrém mobilu.

Více