Zajištění kurzového rizika

Snižte rizika spojená s významnými pohyby devizových kurzů na trzích

Výhody Měnového forwardu

  • Zajištění kurzového rizika - můžete si zafixovat kurz pro svou budoucí konverzi
  • Individuálně dohodnutý kurz
  • Žádný poplatek za konverzi měn
  • Obchody si jednoduše dohodnete po telefonu přímo s dealerem MONETA Money Bank na telefonním čísle 224 444 443.

Vypořádání obchodů Měnového forwardu je závazné ke dni splatnosti jednotlivých obchodů. V případě sjednání obchodů v rámci Měnových forwardů je nutné ve svém finančním plánovaní počítat s dostatkem finančních prostředků pro vypořádání obchodů ke dni splatnosti.

 

Snižte své riziko kurzové ztráty

Obchodujete-li v zahraničních měnách, je v dnešní době Vaše společnost vystavena značnému riziku spojenému s významnými pohyby devizových kurzů. Kurzové riziko představuje v současné době jeden z nejvýznamnějších faktorů jemuž jsou tuzemští exportéři a importéři vystaveni ve všech fázích vývozního kontraktu. Až do okamžiku zaplacení prodejní ceny tedy musí vývozce akceptovat skutečnost, že hodnota zakázky kalkulovaná v národní měně je proměnlivá.

MONETA Money Bank nabízí nástroje, jak eliminovat toto nebezpečí kurzové ztráty. Základním a nejrozšířenějším produktem pro zajištění Kurzového rizika je Měnový forward.

Měnový forward

Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu v kurzu předem dohodnutém zúčastněnými stranami a v předem domluveném budoucím termínu, který nastane ne dříve než 3 pracovní dny od uzavření obchodu.

Minimální objem jednoho obchodu činí 500 000 Kč nebo ekvivalent této částky v cizí měně. Měnový forward lze sjednat ve všech měnách dle aktuálního kurzovního lístku MONETA Money Bank.

Příklad použití Měnového forwardu

Česká firma má závazek 100 000 EUR splatný 30. 6. 2009 a nechce být v období 1. 6. – 30. 6. 2009 vystavena měnovému riziku. Dne 1. 6. 2009 proto uzavírá na dobu 30 dnů měnový forward na nákup 100 000 EUR za CZK.

Firma se s MONETA Money Bank dohodne na forwardovém kurzu EUR/CZK 25,50. Hodnota závazku v CZK je tedy zafixována na úrovni 2 550 000 CZK.

Následně dne 30. 6. 2009 dochází k oslabení CZK až na 26,00 CZK/EUR. Pokud by firma nebyla zajištěna, musela by 30. 6. 2009 uhradit splatný závazek a nakoupit 100 000 EUR za aktuální kurz 26,00 CZK, tedy za 2 600 000 CZK.

Podmínky pro poskytnutí Měnového forwardu

  • Schválení limitu pro provádění forwardových operací
  • Uzavření Rámcové smlouvy mezi bankou a klientem
  • Zřízení běžného účtu u MONETA Money Bank

Europlatby

Standardizovaná zahraniční platba
za fixní zvýhodněný poplatek,
splňující určité podmínky.

Více

EU Servis

Vaše cesta k dotacím
ze strukturálních fondů Evropské unie.

Více

Platební styk

Hotovostní i bezhotovostní,
tuzemské i zahraniční operace podle Vašich potřeb.

Více

EU Investice

Spolupracujeme s Evropským
investičním fondem (EIF). Zajištění
úvěru je rychlé a méně náročné.

Více