Hotovostní operace

Nejstarší a nejrozšířenější platební způsob na světě

 

Hotovostní operací je myšlena jakákoliv transakce (platba, výběr apod.), při které použijete hotovost.

Využijte výhod hotovostních operací:

  • rychlost - velmi rychle se dostanete ke svým finančním prostředkům
  • jednoduchost - minimální vyplňování dokladů
  • dostupnost - možnost dostat se ke svým finančním prostředkům na všech pobočkách MONETA Money Bank

Hotovostní operace jsou určeny

  • právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikatelům
  • subjektům provádějícím jinou než podnikatelskou činnost (města, státní orgány, rozpočtové a příspěvkové organizace, nadace apod.)
  • fyzickým osobám-občanům

Příjem hotovosti

Klient při předání hotovosti sdělí pokladníkovi bankovní spojení (BÚ, DBÚ, VK, TV - číslo účtu a kód banky), na který bude vkládat hotovost. Sdělí zda je majitelem účtu, disponentem, popř. vkládá na cizí účet, určí výši a měnu vkládané hotovosti a další nezbytné údaje nutné k jednoznačné identifikaci platby.

Výdej hotovosti

Klient sdělí pokladníkovi bankovní spojení (číslo účtu a kód banky), ze kterého bude finanční prostředky vybírat. Určí výši a měnu požadované hotovosti, typ účtu, ze kterého má být hotovost vybrána a další nezbytné údaje nutné k jednoznačné identifikaci platby.

Podrobné informace o jednotlivých hotovostních operacích a výši denních výběrů se dozvíte na jednotlivých pobočkách MONETA Money Bank.

Postup získání

Využijte nástroje hotovostních operací. Navštivte pobočku MONETA Money Bank.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme i po vyplnění formuláře Napište nám.

Online žádost

Přímé bankovnictví

Rychlý, bezpečný a pohodlný přístup
k Vašim produktům a službám.

Více

Zahraniční obchod

Informace nejen k zahraničnímu
platebnímu styku a zajištění
kurzového a exportního rizika.

Více

Karty k účtům

Pohodlný a bezpečný prostředek
k placení zboží a služeb a výběrům
hotovosti.

Více

EU Servis

Vaše cesta k dotacím ze strukturálních fondů Evropské unie.

Více