Individuální běžný účet

Bankovnictví s individuálním přístupem

  • Osobní přístup, dlouhotrvající vztah a vzájemná důvěra
Zažádat po telefonu

Nabízíme Vám takové finanční služby a produkty, které plně odpovídají Vašim individuálním potřebám a současně maximálně ctí Váš čas.

Obchodujete se zahraničím? Zdarma si můžete otevřít i podnikatelský účet v těchto cizích měnách: EUR, USD, CHF, GBP, PLN, RUB, RON a HUF.

 

Individuální nabídka pro Vás

  • Jsme připraveni reagovat na Vaše individuální potřeby a nabídnout Vám služby, které oceníte právě Vy.
  • Máte-li více účtů vedených u různých bank v České republice i v zahraničí, přinášíme Vám MultiCash, který Vám umožňuje zadávat, autorizovat nebo sledovat převody a zůstatky Vašich účtů přímo Vám nebo jiným firmám k tomu zmocněným.
  • Tuzemský i zahraniční bezhotovostní platební styk Vám za výhodnou cenu umožňuje bezhotovostní převody peněžních částek v CZK mezi účty vedenými bankami v ČR.
  • Pro financování Vašich provozních aktivit nabízíme výhodnou kreditní linku, která umožňuje dílčí čerpání úvěrů ve formě provozních splátkových a kontokorentních úvěrů, bankovních záruk, akreditivů a měnových obchodů.

Online žádost

Platební styk

Vyberte si z široké nabídky
hotovostních i bezhotovostních
služeb.

Více

Zahraniční obchod

Informace nejen k zahraničnímu
platebnímu styku a zajištění
kurzového a exportního rizika.

Více

Úvěry

Investiční i provozní úvěry, kreditní
linka, úvěr Pro-Export i bankovní
záruky. Vše pro Váš podnik.

Více

EU Servis

Vaše cesta k dotacím ze strukturálních fondů Evropské unie.

Více