Zahraniční platební styk

Hladké platby, SEPA / Europlatby, IBAN, SWIFT.

 • Obchodujte ve světě bez starostí.

Platební styk uskutečňovaný přes hranice jednoho nebo více států, nebo platby v cizí měně, uskutečněné na území ČR.

 

Podnikatelským subjektům obchodujících se zahraničím nabízíme speciální běžné účty Genius Business Export/Import s výrazně zvýhodněným zahraničním platebním stykem!

 

Nejrozšířenější nástroj pro platby v cizí měně

Hladké platby jsou nejrozšířenějším (nedokumentárním) instrumentem pro zaplacení závazku klienta nebo pohledávky v cizí měně.

Úhrady do zahraničí mohou klienti provádět ze svých korunových a devizových běžných účtů v měnách CZK, CAD, DKK, EUR, GBP, CHF, JPY, NOK, SEK, USD, RUB, PLN, RON a HUF.

Hladké platby rozlišujeme na:

 • Úhrady ze zahraničí
 • Úhrady do zahraničí
 • Úhrady pro příjemce v tuzemsku (v cizí měně)

Zpracování plateb

Hladké platby do zahraničí

Pro použití hladké platby je nutné znát bankovní spojení příjemce, tj. znát číslo účtu příjemce platby, BIC banky příjemce nebo přesný název banky příjemce a město, v němž se banka nachází.

U plateb v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) v měně členských států EHP je od 1. 11. 2009 možné použít pouze typ poplatku SHA. K platbám EHP bude klientům účtován poplatek dle aktuálně platného sazebníku MONETA Money Bank a poplatek korespondenční banky.

Hladké platby ze zahraničí

Přijímáme úhrady ze zahraničí na základě swiftových zpráv.

Pro rychlé a bezchybné zaslání prostředků na účet příjemce je nutné uvést zahraničnímu partnerovi správné číslo účtu, název příjemce a přesný název banky příjemce.

Výhody hladkých plateb

 • Nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější instrument mezinárodního platebního styku
 • Podstatně kratší doba zpracování a doručení hladkých plateb (ve srovnání s dobou nutnou pro doručení šeku)
 • Úhrady ve prospěch účtů klientů po ověření krytí valutou stanovenou zahraniční bankou

Mezinárodní platby pro každého

Nástroje hladké platby mohou využít následující subjekty:

 • Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelé
 • Subjekty provádějící jinou než podnikatelskou činnost (města, státní orgány, rozpočtové a příspěvkové organizace, nadace apod.).
 • Fyzické osoby

Zvolte si hladké platby

Pokud máte zájem využívat hladké platby, navštivte pobočku MONETA Money Bank a vyplňte formulář pro zahraniční platební styk.

Hladkou platbu můžete také zadat prostřednictvím aplikací BankKlient, Internet Banka nebo MultiCash. Číslo účtu ve formátu IBAN je uvedeno na každém výpisu z banky. Naleznete jej také ve své Internet Bance v přehledu běžných účtů. Případně Vám bude sděleno na kterékoliv pobočce MONETA Money Bank, a.s..

 
 

IBAN (International Bank Account Number)

IBAN je mezinárodní standard bankovních čísel účtů, který se používá ve všech zemích Evropské unie, ale i v několika dalších. Byl vytvořen v součinnosti Evropské komise pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards) a Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization, ISO).

 

K čemu IBAN slouží?

 

Co je Evropský hospodářský prostor (EHP)?

 

Jaká je struktura IBANu?

 

U kterých plateb se IBAN používá?

 

Může se IBAN použít i v tuzemském platebním styku?

 

Kde můžu získat svůj IBAN a BIC?

 

Je rozdíl ve výši poplatků při neuvedení IBANu příjemce u platby zasílané do EHP v měně EUR?

 

Co je potřeba sdělit zahraničnímu partnerovi, který mi zasílá přeshraniční platbu?

 

Co si musím zjistit od partnera, kterému posílám zahraniční platbu?

 

Jaká je sazba navýšení poplatků při neuvedení IBANu příjemce a BIC banky příjemce u zahraniční platby?

 

Je zpoplatněno vygenerování IBANu?

 

Kalkulátor pro orientační výpočet IBANu

Vypočítat nebo ověřit správnost IBAN z čísla účtu v domácím formátu můžete za pomoci kalkulátoru IBAN na stránkách České národní banky.

Co je SWIFT ?

Banka provádí z příkazu klienta jeho mezinárodní platební převody na účet příjemce u jeho banky prostřednictvím Společnosti pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – SWIFT) registrované v Belgii.

 

V současnosti neexistuje jiná organizace poskytující stejné služby v takovém celosvětovém rozsahu, banka proto nemá pro provádění mezinárodních plateb jinou alternativu než využití SWIFT sítě, chce-li svým klientům nabídnout globální platební služby. Síť SWIFT, kterou banka využívá stejně jako ostatní banky nabízející mezinárodní platby, splňuje požadavky na nejvyšší bezpečnostní standardy z technického i organizačního hlediska.

 

Společnosti SWIFT má operační střediska v Evropě a USA, kde jsou dočasně ukládána všechna data z provedených finančních transakcí, přičemž jsou tato data z důvodu zabezpečení plynulosti plateb ukládána v identické podobě na několik serverů geograficky oddělených současně, což odpovídá mezinárodním standardům i požadavkům bankovního dohledu.

 

Po 11. září 2001 americké ministerstvo financí využívající zajišťovací soudní příkaz si od operačního centra SWIFT v USA vyžaduje údaje o platebních transakcích pro účely boje proti terorismu. Podle sdělení zástupců společnosti SWIFT, bylo dosaženo dohody mezi společností a americkým ministerstvem financí, podle které se objem požadovaných dat krytých zajišťovacím příkazem amerického soudu omezuje na nezbytné minimum a zajišťuje se jejich využití pouze pro účely boje proti terorismu.

 

Je třeba zdůraznit, že zajištění údajů z platebních transakcí na základě příkazu soudu je v USA legální, informaci o jejich zajištění a uvolnění americkým úřadům obdržela banka prostřednictvím České bankovní asociace. Současně obdržela informace, že celá záležitost je řešena na mezinárodní úrovni i ve vztahu na evropskou právní úpravu bankovního tajemství.

 

Banka tímto sděluje svým klientům, že jejich údaje uváděné při mezinárodních platebních transakcích (jméno, případně adresa, číslo účtu, částka, případně účel platby) se mohou stát součástí informací sdělovaných společností SWIFT americkému ministerstvu pro účely boje proti terorismu.


SWIFT kód MONETA Money Bank v ČR je AGBACZPP.

Co je Europlatba?

Europlatba je standardizovaná zahraniční platba za fixní zvýhodněný poplatek, která musí vždy splňovat následující podmínky:

 • platba do/ze zemí EHP
 • v měně EUR
 • maximální výše je 50 000 EUR včetně
 • číslo účtu příjemce ve formátu IBAN
 • uveden BIC kód banky (SWIFT kód) příjemce. V případě uvedení správného čísla účtu ve formátu IBAN není  BIC kód po klientovi vyžadován.
 • typ poplatku SHA (shared)

V rámci účtu Genius Business Export/Import nyní nabízíme mimořádně zvýhodněné poplatky za tento typ plateb.

Více

Co je SEPA platba?

SEPA platba je standardizovaná zahraniční platba, která musí vždy splňovat následující podmínky:

 • platba do/ze zemí EHP, Švýcarska, Monaka a San Marina
 • v měně EUR
 • číslo účtu příjemce ve formátu IBAN
 • uveden BIC kód banky (SWIFT kód) příjemce
 • typ poplatku SHA (shared)
 • banka plátce i banka příjemce musí být účastníky SEPA systému

Seznam účastníků SEPA systému naleznete na webových stránkách Evropské bankovní asociace www.ebaclearing.eu.

Zvýhodněný fixní poplatek za SEPA platbu se vztahuje pouze na platby do maximální výše 50 000 EUR včetně.

Online žádost

Běžné účty pro malé
podnikatele

S účty pro podnikatele a firmy
můžete ušetřit na poplatcích.

Více

Přímé bankovnictví

Mějte své finance stále pod kontrolou. V počítači, přes telefon i v chytrém mobilu.

Více

Zahraniční obchod

Informace nejen k zahraničnímu
platebnímu styku a zajištění
kurzového a exportního rizika.

Více

Karty k účtům

Pohodlný a bezpečný prostředek k placení zboží a služeb a výběrům hotovosti.

Více