Úvěry s podporou ČMZRB

Zlepšete podmínky, za kterých si můžete půjčit

 • Financování investičních i provozních potřeb
Zažádat online

Podpora malého a středního podnikání.

Program Záruka zjednodušuje malým a středním podnikatelům a firmám přístup k bankovním úvěrům pomocí zajištění Zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky (dále jen ČMZRB). Záruky Vám pomohou v situaci, kdy nejste schopen dostatečně nebo dokonce vůbec zajistit úvěr, o který u nás žádáte. Právě v tu chvíli můžete využít některou ze záruk ČMZRB, která tento problém vyřeší. Se sjednáním záruky Vám v MONETA Money Bank rádi poradíme.

M-záruka

Zárukou můžete zajistit investice do dlouhodobého majetku nebo pořízení zásob.

Max. výše úvěru, ke kterému lze záruku sjednat 4 miliony Kč
Max. výše záruky 70 % z výše úvěru
Max. doba ručení 6 let
Cena bez poplatku

 

Podmínkami získání M-záruky jsou:

 • jste je malý podnikatel či firma (roční obrat a bilanční suma do 10 mil. EUR, max. 50 zaměstnanců)
 • financovaný projekt (předmět financování) realizujete na území ČR

S-záruka s finančním příspěvkem

Zárukou můžete zajistit pouze investice do dlouhodobého majetku.

Max. výše úvěru, ke kterému lze záruku sjednat neomezeno
Max. výše záruky 80 % z výše úvěru (max. však 20 mil. Kč)
Max. doba ručení 8 let
Cena bez poplatku

 

Podmínkami pro získání S-záruky jsou:

 • jste malý nebo střední podnikatel či firma
 • reinvestujete více než 50 % zisku zpět do rozvoje svého podnikání
 • z celkového počtu Vašich zaměstnanců jich alespoň 30 % ke dni podání žádosti patřilo do skupiny sociálně vyloučených nebo oslabených (osoby bez přístřeší, se zdrav. postižením, pečující o osobu blízkou, apod.)
 • investice je realizovaná na území ČR

 

Program ZÁRUKA 2015 - 2023 těží z podpory Evropské unie poskytnuté prostřednictvím záručního nástroje vzniklého na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014 - 2020).

Program Expanze Vám umožňuje získat bezúročný úvěr ze strany ČMRZB až na 45 % uznatelných investičních nákladů, přičemž dalších alespoň 20 % musí být financováno úvěrem od některé ze spolupracujících komerčních bank. Mezi ty patří i MONETA Money Bank. V regionech s nadprůměrnou nezaměstnaností máte možnost navíc získat příspěvek na úhradu úroků.

Zvýhodněný úvěr od ČMZRB

Úvěr můžete využít na investice do dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku včetně DPH či daně z nabytí. Pokud v rámci projektu pořizujete či rekonstruujete nemovité věci, je nutné, aby součástí investice bylo i pořízení nových strojů a zařízení.

 • výše úvěru může být až 45 % ze způsobilých výdajů projektu (nejvýše však 45 mil. Kč)
 • doba splatnosti až 7 let
 • na min. 20 % z výše investice musí být sjednaný komerční úvěr
 • částka úvěru, kterou poskytla ČMZRB, je bezúročná
 • výše úrokové sazby u částky, kterou poskytla MONETA Money Bank, je individuální
 • příspěvek na úroky může činit až 8 % z částky, kterou poskytla MONETA Money Bank (nejvýše však 1 000 000 Kč), a je možné ho čerpat v regionech s nadprůměrnou nezaměstnaností (seznam regionů je dostupný ke stažení zde)

Podmínkami pro získání Zvýhodněného úvěru od ČMZRB jsou:

 • jste malý nebo střední podnikatel či firma (max. 50 mil. EUR obrat, max. 43 mil. EUR bilanční suma, max. 250 zaměstnanců)
 • podnikáte v odvětví zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu, maloobchodu, ICT, poradenství nebo výzkumu a vývoje
 • jste oprávněn k podnikání v ČR, registrován k dani z příjmu a nemáte nedoplatky na daních či pojistném

Online žádost

 • Poradit po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  Předat kontakt

Běžné účty pro malé
podnikatele

S účty pro podnikatele a firmy
můžete ušetřit na poplatcích.

Více

EU Servis

Vaše cesta k dotacím
ze strukturálních fondů Evropské unie.

Více

Zemědělské úvěry

Financujeme zemědělskou techniku, půdu, zemědělské subjekty i ekoenergetické projekty.

Více

Zahraniční obchod

Informace nejen k zahraničnímu
platebnímu styku a zajištění
kurzového a exportního rizika.

Více