Šeky

Se šekem to jde bez hotovosti i bez platební karty.

 

MONETA Money Bank nabízí pro právnické i fyzické osoby vystavení bankovního šeku či zprostředkování inkasa šeků u jejich výstavců. Podmínkou je vedený běžný nebo spořicí účet u MONETA Money Bank.

 

MONETA Money Bank nabízí svým klientům vystavení bankovního šeku na základě písemného příkazu a následné zaslání vystaveného šeku na požadovanou adresu.

 

Žádost o vystavení bankovního šeku musí obsahovat správně vyplněná pole:

 • jméno a adresu výstavce, rodné číslo/datum narození (u firem IČO),
 • jméno a adresu příjemce platby,
 • částku a měnu, ve které má být šek vystaven,
 • číslo klientova účtu, který má být zatížen šekovou sumou,
 • účel platby,
 • podpis klienta podle podpisového vzoru.

Bankovní šeky lze vystavit pouze v měnách, ve kterých má MONETA Money Bank otevřený NOSTRO účet (USD, EUR, CHF, GBP, CAD, DKK, SEK, NOK, JPY, PLN, RUB).

Lhůta pro vystavení šeku je 2 pracovní dny od obdržení žádosti centrálou MONETA Money Bank v Praze.

Vystavení bankovního šeku je zpoplatněno dle sazebníku poplatků – čl. IX. Šekové služby.

 

Pokud klient obdrží bankovní, cestovní, firemní nebo privátní šek, MONETA Money Bank nabízí zprostředkování inkasa těchto šeků.

 

Šek musí obsahovat tyto náležitosti:

 • slovní označení "šek" nebo příkaz zaplatit určitou peněžní sumu
 • jméno toho kdo má platit (šekovníka)
 • údaj místa, kde má být placeno
 • datum a místo vystavení šeku
 • podpis výstavce

Klient může předložit šek k inkasu na libovolném obchodním místě.

Lhůta pro provedení inkasa šeku je 6-8 týdnů. MONETA Money Bank vstupuje do procesu jako banka zprostředkující, rychlost proplacení finančních prostředků je zcela závislá na kvalitě šeku, jeho měně a místě splatnosti.

Zprostředkování inkasa šeku je zpoplatněno dle sazebníku poplatků – čl. IX. Šekové služby.

Online žádost

Běžné účty pro malé
podnikatele

S účty pro podnikatele a firmy
můžete ušetřit na poplatcích.

Více

Přímé bankovnictví

Rychlý, bezpečný a pohodlný přístup k Vašim produktům a službám.

Více

Karty k účtům

Pohodlný a bezpečný prostředek k placení zboží a služeb a výběrům hotovosti.

Více

Zahraniční obchod

Informace nejen k bankovním
zárukám, dokumentárním
akreditivům a inkasům.

Více