Transparentní účet

Trasparentní účet vedený u MONETA Money Bank.

745746747
NADAČNÍ FOND PES V
302 643,41 CZK
Datum zaúčtování Název účtu (zkrácený)
Poznámka
Datum transakce Variabilní s. Částka
20.11.2017 GREGOROVÁ STANISLA

20.11.2017 1859 200 CZK
20.11.2017 ING.MIROSLAV ZANÁŠ

Pes v nouzi
20.11.2017 123 300 CZK
20.11.2017 VEBR ANDRÉ

Pes v nouzi
20.11.2017 -------------- 100 CZK
20.11.2017 KUNEŠOVÁ IRENA
KUNEŠOVÁ IRENA
20.11.2017 1122017 250 CZK
20.11.2017 TODOROVOVÁ RENATA
TODOROVOVÁ RENATA
20.11.2017 -------------- 100 CZK
20.11.2017 GALBOVÁ OLGA
GALBOVÁ OLGA
20.11.2017 -------------- 500 CZK