Transparentní účet

Trasparentní účet vedený u MONETA Money Bank.

223179132
DĚLNICKÁ STRANA SO
1 325,73 CZK
Datum zaúčtování Název účtu (zkrácený)
Poznámka
Datum transakce Variabilní s. Částka
30.11.2017  
KREDITNÍ ÚROKY
30.11.2017 -------------- 0,01 CZK
30.11.2017  
POPLATKY - VEDENÍ
30.11.2017 -------------- -119 CZK
31.10.2017  
KREDITNÍ ÚROKY
31.10.2017 -------------- 0,04 CZK
31.10.2017  
ODCHOZÍ PL. MIMO MMB - IB
31.10.2017 -------------- -8 CZK
31.10.2017  
ODCHOZÍ PL. DO MMB - IB
31.10.2017 -------------- -4 CZK
31.10.2017  
POPLATKY - VEDENÍ
31.10.2017 -------------- -119 CZK