Transparentní účet

Trasparentní účet vedený u MONETA Money Bank.

197230562
DĚLNICKÁ STRANA SO
3 836,46 CZK
Datum zaúčtování Název účtu (zkrácený)
Poznámka
Datum transakce Variabilní s. Částka
16.3.2018 Kozáček Tomáš  
Kozáček Tomáš
16.3.2018 2361977 50 CZK
15.3.2018 Vojtěch Vlášek  
Vojtěch Vlášek
15.3.2018 970 300 CZK
15.3.2018 Vojtěch Vlášek  
Vojtěch Vlášek
15.3.2018 971 150 CZK
15.3.2018 MYNAR KAMIL  
MYNAR KAMIL
Clensky poplatek
15.3.2018 136 50 CZK
15.3.2018 Rajhel Michal  
Rajhel Michal
15.3.2018 -------------- 50 CZK
15.3.2018 HŘIVNA JAN  

Členské příspěvky
15.3.2018 910 100 CZK