Zpět

FAQ - Zahraniční platební styk - K čemu IBAN slouží?

Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země, ve které je veden účet klienta, a kódu banky. Uvedení IBANu příjemce platby a BIC banky příjemce slouží k podpoře automatizovaného zpracování zahraničních plateb.