FAQ - Karty k účtům- Co dělat, když potřebuji vybrat peníze, ale v mém okolí se nenachází žádný bankomat GE MoneyBank?

Můžete využít službu Cashback, tj. možnost vybírat s debetní/kreditní kartou přímo u pokladen v obchodech. S debetní/kreditní kartou od MONETA Money Bank můžete u obchodníků,...

FAQ - Mobil Banka - Co dělat, když potřebuji vybrat peníze, ale v mém okolí se nenachází žádný bankomat MONETA Money Bank?

Můžete využít službu Cashback, tj. možnost vybírat s debetní/kreditní kartou přímo u pokladen v obchodech. S debetní/kreditní kartou od MONETA Money Bank můžete u obchodníků,...

FAQ - Co dělat, když potřebuji vybrat peníze, ale v mém okolí se nenachází žádný bankomat MONETA Money Bank?

Můžete využít službu Cashback, tj. možnost vybírat s debetní/kreditní kartou přímo u pokladen v obchodech. S debetní/kreditní kartou od MONETA Money Bank můžete u obchodníků,...

FAQ - Americká hypotéka - Jaká je maximální výše hypotéky?

Půjčíme Vám od 300 000 Kč až do 90 % odhadní ceny nemovitosti, která slouží k zajištění úvěru. Horní hranice poměru úvěru k odhadní ceně nemovitosti platí pro vybrané...

FAQ - Pružná hypotéka - V čem spočívají výhody Pružné hypotéky?

Jakékoliv úspory na běžném účtu Vám automaticky snižují úroky z hypotéky. Ty platíte pouze z rozdílu mezi zůstatkem hypotéky a kreditním zůstatkem na běžném účtu. Své úspory můžete využít až do...

Úrazové pojištění-FAQ-Proč si MONETA Money Bank vybrala právě pojišťovnu MetLife Europe, d.a.c.?

Pojistný program je produktem pojišťovny MetLife, která je naším osvědčeným obchodním partnerem. Pojišťovna MetLife Europe, d.a.c. je součástí stabilní globální skupiny...

Úrazové pojištění-FAQ-Co když dítě utrpí úraz, který není výslovně uveden v Oceňovací tabulce?

Za pojistnou událost uzná pojišťovna také úraz, která není výslovně uveden v Oceňovací tabulce, pokud je srovnatelný s některým poškozením uvedeným v této tabulce.  

Úrazové pojištění-FAQ-Kdy je hlavní dětská „úrazová“ sezóna?

Zvýšené množství dětských úrazů pojišťovna MetLife Europe, d.a.c. každoročně eviduje v období prázdnin, ať už letních nebo zimních - děti mají volno, tráví čas venku...

Úrazové pojištění-FAQ-Jsou případy, kdy pojišťovna neposkytne pojistné plněni?

Ano, nárok na pojistné plněni nevzniká, pokud pojistná událost nastala, například, v souvislosti: s letem pojištěného jakýmkoli leteckým prostředkem, s výjimkou pravidelných...

Úrazové pojištění-FAQ-Týká se navýšení pojistného plněni během oficiálně vyhlášených školních prázdnin pouze děti na středních a základních školách?

Automatické navýšení pojistného plnění na dvojnásobek, pokud k úrazu dojde během jakýchkoliv oficiálně vyhlášených školních prázdnin, platí pro základní školy, střední školy, základní...

Úrazové pojištění-FAQ-Kdy by měli rodiče své děti pojistit?

Žádná univerzální odpověď neexistuje, záleží na uvážení rodičů. S přihlédnutím ke statistikám pojistných událostí pojišťovny MetLife Europe, d.a.c. doporučujeme začít řešit...

FAQ - Proč bychom měli pojistit své děti, když sami jako živitelé rodin již pojištění máme?

Názor, že pojištění pro děti je zbytečné, protože děti rodinu na rozdíl od rodičů neživí, je rozšířený. Ano, děti nemají žádný příjem, ale není pravda, že jejich případný úraz rodinný rozpočet...

Seznam nepovolených internetových her

Níže naleznete seznam jedinečných identifikátorů platebních účtů, u nichž je MONETA Money Bank, a. s. podle zákona č. 186/2016 Sb., Zákon o hazardních hrách povinna zajistit neprovádění platebních...

FAQ - Správa pohledávek - Jaké kroky může MONETA Money Banka uskutečnit v případě dlužnosti klienta?

V případě prodlení Klienta s úhradou pohledávek je MONETA Money Bank oprávněna zejména úročit dlužnou částku úrokem z prodlení, požadovat Poplatky, smluvní pokuty a jiné platby související s...

FAQ - Správa pohledávek - Jak správně hradit měsíční splátky?

Expres půjčka / Expres Business Na příslušném běžném účtu musí být v den splatnosti k dispozici součet minimálního kreditního zůstatku a částky pravidelné měsíční splátky včetně poplatků....

FAQ - Správa pohledávek - Jaké údaje potřebuji pro komunikaci s oddělením Správy pohledávek?

Abychom měli jistotu, že informace sdělujeme pouze oprávněným osobám, a neporušili tak zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, budou vás naši asistenti vyzývat k identifikaci formou kombinace...

FAQ - Správa pohledávek - Kontakty na oddělení Správy pohledávek

Kontakty na oddělení správy pohledávek pro smlouvy uzavřené se společností: MONETA Money Bank, a.s. Tel.: 224 445 858 (v pracovní dny od 8:00 do 21:00 a o víkendech od 10:00 do 19:00) Fax:...

FAQ - Správa pohledávek - Proč jsem byl kontaktován třetí stranou?

Tuto třetí stranu jsme z důvodu vašeho opakovaného nehrazení pověřili správou vaší smlouvy.    

FAQ - Správa pohledávek - Jak informovat oddělení Správy pohledávek o úhradě nedoplatku?

O úhradě nedoplatku na Vašich smlouvách nás informujte prostřednictvím kontaktů v seznamu .  

FAQ - Správa pohledávek - Jak mohu změnit své osobní údaje?

Pokud máte smlouvy uzavřené se společností MONETA Money Bank, změnu osobních údajů je potřeba provést na kterékoliv pobočce MONETA Money Bank . V případě, že se jedná o smlouvy...