FAQ - SMS Banka - Ztratil/a jsem M – PUK / B - PUK, co mám dělat?

V tomto případě je potřeba obrátit se na vašeho operátora a zakoupit novou SIM kartu, ke které automaticky obdržíte i nový M – PUK (Vodafone) nebo B - PUK (O2 a T-Mobile). Na pobočce...

FAQ - Internet Banka - Jak aktivovat Internet Banku?

Nejprve je nutné, abyste se přihlásili do své Internet Banky. Pro úspěšné přihlášení potřebujete znát své identifikační číslo ze smlouvy (ID) a přihlašovací heslo , které jste obdrželi na...

FAQ - Je nutné ukončit pojištění domácnosti v případě stěhování?

Není, stačí zaslat žádost, kterou změníte místo pojištění, případně pojistnou částku apod. Nezapomeňte s klientem zkontrolovat zabezpečení nové domácnosti.  

FAQ - Je možné uzavřít pojištění schopnosti splácet dodatečně po sjednání smlouvy o úvěru?

Ano, kdykoli v průběhu trvání smlouvy o úvěru, a to podpisem dodatku k úvěrové smlouvě. V případě dodatečného přistoupení je počátek pojištění stanoven na 00.00 prvního dne kalendářního...

FAQ - Jak prokázat trvání pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti?

Každé trvání pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti pojištěného musí být pojišťovně doloženo pojištěným nejméně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do 10. dne následujícího...

FAQ-Kde-si-mohu-pojištění-sjednat

Krátkodobé cestovní pojištění je v tuto chvíli možné sjednat na jakékoli pobočce MONETA Money Bank nebo po telefonu 224 445 666 . Dlouhodobé cestovní pojištění je možné sjednat na jakékoli...

FAQ_V-jakých-případech-nebude-pojistné-plnění-poskytnuto?

Součástí všeobecných pojistných podmínek jsou i výluky z pojištění – tzn. případy, na které se pojištění nevztahuje , a nemáte tedy nárok na pojistné plnění. Mezi nejčastější důvody patří: ...

FAQ-Jak-postupovat-v-případě-škodní-události?

Při jakékoli škodní události vždy zkontaktujte asistenční službu , která je Vám k dispozici NON-STOP v českém jazyce na telefonním čísle: +420 234 240 244 Asistenční služba Vám...

FAQ-Ochrání-mě-cestovní-pojištění-i-v-případě-teroristických-útoků?

Ano, cestovní pojištění kryje i události, ke kterým dojde v souvislosti s teroristickými útoky.  

FAQ-V-případě-že-mám-chronické-onemocnění-vztahuje-se-pojištění-i-na-tyto-případy?

Pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění kryje úrazy a akutní onemocnění , které vzniknou během Vašeho pobytu v zahraničí a vyžadují lékařskou pomoc. Za akutní onemocnění jsou...

FAQ-Kryje-cestovní-pojištění-i-těhotné-ženy?

Ano, cestovní pojištění se vztahuje i na těhotné ženy, a to až do ukončeného 24. týdne těhotenství.  

FAQ-Které-sporty-jsou-v-rámci-cestovního-pojištění-pojištěny?

V rámci pojištění jste automaticky pojištěn/a na více než 100 rekreačních sportů, jejich seznam je součástí Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění č. 1/2017. Rizikovější aktivity,...

FAQ-Jsou-hrazeny-v-rámci-asistenčních-služeb-i-telefonní-hovory-ze-zahraničí?

Ano, ale pouze v případě, že bude nutné Vás v zahraničí hospitalizovat. Maximální limit na úhradu telefonních hovorů je 3 000 Kč.  

FAQ-Jaké-údaje-bych-měl-znát-v-případě-že-kontaktuji-asistenční-službu?

Operátor se Vás bude ptát na následující informace: jméno a příjmení, resp. jméno a příjemní majitele účtu, číslo pojištění, číslo pojistné smlouvy (č. MMB-TRAVEL1/2017 v případě dlouhodobého...

FAQ - Běžné účty Genius - Rád bych změnil banku a zřídil si účet u MONETA Money Bank, ale nechce se mi měnit všechny trvalá příkazy, inkasa či Sipa. Může mi s tím bankéř pomoct?

Při přechodu z jiné banky za Vás převedeme vaše trvalé příkazy, inkasa či SIPO, můžeme za Vás i zrušit účet v původní bance. Stačí předložit číslo účtu v původní bance a my všechno zařídíme za...

FAQ Když budu potřebovat, aby s mým účtem nakládal i někdo jiný, jde to nastavit?

Ano, to umíme. Na základě přání klienta je možno mít na účtu neomezený počet disponentů, kteří poté mohou přijít na pobočku a v případě potřeby vybrat finance z účtu nebo bezplatně na účet finance...

FAQ - Běžné účty Genius - Co mám dělat, když nevím kolik dnes platím za bankovní služby a neorientuji se ve výpisu z účtu?

Neváhejte a zavolejte nám. Pomůžeme Vám a doporučíme vhodný účet u MONETA Money Bank.  

FAQ - Běžné účty Genius - Když změním typ běžného účtu, budu si muset vyřídit novu platební kartu s novými PINem?

Při jakékoli změně účtu v rámci MONETA Money Bank Vám zůstává platební karta včetně stávajícího PINu. Pouze Vám upravíme poplatkový plán tak, aby odpovídal Vámi aktuálně využívanému účtu. ...

FAQ - Internet Banka - Jak si elektronický výpis aktivovat?

Elektronický výpis si ve Vaší Internet Bance můžete aktivovat dle návodu .  

FAQ - Smartbanka - Co je to Touch ID?

Touch ID je způsob přihlášení do Smart Banky otiskem prstu. Pokud vlastníte iPhone 5s (a vyšší), můžete pro přihlášení do aplikace použít čtečku otisků prstů namísto zadání PIN. ...