V případě, že pojištěný ztratí tašku, ve které byly i sluneční brýle, klíče od bytu a doklady, vyplatí mu pojišťovna náklady na znovupořízení všech těchto odcizených věcí?

Ano. Limit pojistného plnění pro takovou událost je stanoven jako sdružený limit ve výši 40 000 Kč. Přičemž pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně za dvě pojistné události v kalendářním roce. V souvislosti s odcizením mobilního telefonu (osobního či služebního) může být plněna maximálně jedna pojistná událost v kalendářním roce.