Účtuje si NN poplatek za zaslání upomínky při neplacení pojistného?

Ne, poplatek se neúčtuje.