Nahradí pojišťovna ztrátu věcí i v případě, že k ní dojde mimo ČR?

Ano, Pojištění osobních věcí a platební karty se vztahuje i na události, které se staly v zahraničí a platí po celém světě. Když ale dojde k odcizení osobní věci v zahraničí, pojišťovně doložíte kopii dokladu o oznámení události Policii nebo jinému příslušnému orgánu s překladem do českého jazyka.