Kde si můžete vyžádat technický průkaz?

Online na adrese: www.monetaleasing.cz/zadost-o-technicky-prukaz
Písemně na adrese: MONETA Leasing, s.r.o., Holandská 1006/10, 639 00 Brno
E-Mailem na adrese: vtp@monetaleasing.cz