Je zůstatek na stvrzence z bankomatu správný?

Zůstatek uvedený na účtence z bankomatu je orientační. V naprosté většině případů je ale zůstatek na účtu, uváděný na stvrzence, správný, aktuální a odpovídá disponibilnímu zůstatku.

Je ale nutné upozornit, že v uváděném zůstatku jsou zachyceny jen ty transakce, které byly bankou autorizovány nebo již prošly procesem zúčtování v naší bance (pokud jste tedy před dvěma dny učinili transakci kartou u obchodníka používajícího mechanický snímač, je více než pravděpodobné, že transakce ještě nebyla MONETA Money Bank zaslána a tudíž se v zůstatku nepromítne).