Jakým kurzem jsou účtovány transakce uskutečněné platební kartou v zahraničí?

Pro určení kurzu je důležité, v jaké měně byla transakce provedena. Zahraniční transakce v EUR nebo USD jsou přepočítávány kurzem deviza – prodej zúčtovací měny (EUR/USD).
V případě transakce v jiné měně než EUR nebo USD je částka nejdříve přepočítána příslušnou Mezinárodní asociací na zúčtovací měnu kurzem používaným touto asociací.
Všechny zúčtované transakce jsou na výpisu uvedeny s částkou v české i v původní měně včetně kurzu.
Pozor, v případě blokace částky na běžném účtu je použit kurz deviza – střed příslušné Mezinárodní asociace.