Jaké jsou hlavní (vybrané) výluky z pojištění?

Pojištění se nevztahuje na situace, kdy dojde ke škodě na pojištěném vozidle:
• V době, kdy ho řídila osoba bez řidičského oprávnění
• Škody způsobené nesprávnou obsluhou a údržbou
• V době trvání pojištění, kdy ještě neproběhla prohlídka technikem Direct pojišťovny, a.s.
• Škody způsobené pachatelem, který se vozidla zmocnil podvodem nebo zpronevěrou

Kompletní seznam výluk naleznete v Doplňkových pojistných podmínkách pro Havarijní pojištění, které jsou k dispozici v sekci „Dokumenty ke stažení“.