Jaké doklady budete potřebovat při převzetí technického průkazu?

Právnická osoba: obchodník jednající ve prospěch klienta:

osobní doklady stejné jako u fyzické nebo právnické osoby Technický průkaz Vám bezplatně zapůjčíme na dobu jednoho měsíce. Pokud nemůžete dodržet stanovenou lhůtu vrácení technického průkazu, můžete nás stejnou cestou jako v případě zapůjčení požádat o prodloužení stanovené lhůty k vrácení technického průkazu. Pokud nedodržíte stanovenou lhůtu k vrácení technického průkazu, aniž byste požádal o prodloužení této lhůty, případně technický průkaz použijete k jinému účelu, než ke kterému byl zapůjčen, je společnost MONETA Leasing, s. r.o. oprávněna postupovat v souladu s ujednáním Obchodních podmínek – odstavec II, bod 5. Závěrečná ustanovení bod 4, které jsou nedílnou součástí smlouvy.