Jaké doklady budete potřebovat při převzetí technického průkazu?

Právnická osoba: Osoba oprávněná jednat za společnost ze zákona

(statutární orgán): osobní doklady stejné jako u fyzické osoby