Jaké doklady budete potřebovat při převzetí technického průkazu?

Fyzická osoba - zástupce klienta

osobní doklady stejné jako klient plnou moc od klienta opravňující k převzetí technického průkazu (ne starší než 1 měsíc)