Hypotéka

Podmínky pro získání hypotéky v roce 2019

Česká národní banka zpřísnila od 1. října 2018 doporučená pravidla pro poskytování hypoték. Co žadatele o hypotéku čeka?

Česká národní banka zpřísnila od 1. října 2018 doporučená pravidla pro poskytování hypoték. Nově byl stanoven limit zadlužení žadatele. Výše hypotéky nesmí překročit devítinásobek čistého ročního příjmu žadatele.

Stanoven byl i limit pro maximální objem měsíčních splátek – součet splátek všech závazků nesmí překročit 45 % čistých měsíčních příjmů žadatele.

Co novým pravidlům přecházelo?

V roce 2016 byly úrokové sazby rekordně nízko. Hypoteční i realitní trh se začal tzv. přehřívat. Riziko nesplácení velkého množství hypoték do budoucna rostlo. Česká národní banka proto vydala doporučení o zákazu stoprocentních hypoték a ostatní hypotéky se snažila více regulovat. Úrokové sazby sice mírně stouply, riziko velkých dopadů na ekonomiku se ale podařilo odvrátit.

Novými pravidly Česká národní banka reagovala především na vysoké ceny nemovitostí na českém realitním trhu. Doporučení předchází tomu, aby se v nepříznivé ekonomické situaci domácnosti dostaly do finančních problémů kvůli příliš vysokým hypotečním závazkům.

Jaké jsou další podmínky pro získání hypotéky?

Banka posuzuje Vaši schopnost hypotéku bez problémů splatit. Tím chrání především Vás. Aby Vaši schopnost splácet banka mohla posoudit, potřebuje znát jak Vaše příjmy, tak i výdaje.

Dle nových pravidel se celková hodnota Vašich závazků musí vejít do limitu devítinásobku Vašeho čistého ročního příjmu a splátky všech závazků nesmí překročit 45 % Vašeho čistého měsíčního příjmu. Vaše stávající půjčky v procesu získávání hypotéky nevadí, pokud tím není ohrožen poměr mezi Vašimi příjmy a výdaji.

Dále je nutné vybrat si vhodnou nemovitost do zástavy. Výpis z katastru pro Vás obstaráme zdarma. Zjistěte více o výhodách „all-inclusive“ hypotéky od MONETA Money Bank online nebo na lince 224 442 993.

Na co si dávat pozor?

Co se týká úrokové sazby a poplatků, je dobré sledovat i podrobnější údaje. Zjistěte si, zda počet dní v měsíci i roce, který banka používá při výpočtu úroků, odpovídá standardním 30 dnům v měsíci, nebo jejich skutečnému počtu. Někteří poskytovatele také chtějí zaplatit pojištění schopnosti splácet hypotéku více let dopředu a najednou. Zjistěte si, jak to má Vaše banka.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5