Article main image
Zhodnocení peněz

Jaké jsou nejvýnosnější podílové fondy v roce 2020?

Jaké jsou nejvýnosnější podílové fondy v roce 2020?

Kdo šetří, má za tři! To je sice stará pravda, ale jak v naší neklidné době naložit s volnými finančními prostředky? Doby, kdy bylo nejlepší zašít hotovost do slamníku a doufat, že nás nikdo nevykrade, jsou dávnou minulostí. Dnes existuje řada možností, jak své peníze v průběhu doby dokonce zhodnotit. Jednou z nich jsou podílové fondy. Pojďme se společně podívat na srovnání podílových fondů. Kterým podílovým fondům se v roce 2020 nejvíce dařilo?

Různé typy podílových fondů

Podílové fondy tvoří různorodou skupinu investičních nástrojů, které se liší podle použití nebo výnosů. Nejvýnosnější jsou dlouhodobě akciové fondy. Spolu s nejvyššími výnosy jdou ale ruku v ruce nejvyšší rizika. Je tedy třeba počítat s možností kolísání hodnoty. Na druhém místě v pomyslném žebříčku výnosnosti podílových fondů najdeme nejčastěji fondy smíšené. Ty jsou tvořeny z větší části akciemi, částečně jsou ale doplněny dluhopisy tak, aby bylo sníženo riziko kolísání jejich výnosů. Stabilnějším typem podílových fondů jsou pak fondy dluhopisové. Jejich dlouhodobé výnosy jsou sice v porovnání s předchozími typy fondů nejnižší, zato jsou z pohledu kolísání hodnoty stabilnější. S porovnáním podílových fondů a jejich výkonem za poslední roky2 Vám může pomoci také naše kalkulačka investic do podílových fondů.

Nejlepší podílové fondy1

Krátkodobé podílové fondy

Pro investory, kteří kladou důraz na jištěné vklady i výnosy, jsou nejvýhodnější dluhopisové fondy. V nabídce MONETA Money Bank se nachází několik druhů podílových fondů tvořených investicemi do dluhopisů. Liší se kromě výnosů původem dluhopisů. Například v NN (L) International Czech bond fondu můžete investovat do dluhopisů denominovaných v českých korunách. Jedná se především o české státní dluhopisy, takže tento typ podílového fondu s ročním výnosem 3,62 %2 může zaujmout konzervativní klienty, kteří chtějí podpořit domácí ekonomiku.

Jiné podílové fondy v současnosti vykazují zisk na kratších časových úsecích, než je jeden rok. Mezi ně patří BFM Konzervativní dluhopisový fond (7,43 % za půl roku2), který se zaměřuje na investice do termínovaných vkladů se splatností nejčastěji do jednoho roku. Vhodný je tedy pro krátkodobé uložení finančních prostředků. Generali Fond korporátních dluhopisů s  výnosem 5,83 %2 za šest měsíců se zaměřuje na firemní dluhopisy. Pro tento typ krátkodobých výnosů a investic do firemních dluhopisů je nejvýhodnější FF Global High Yield Fund (15,31 %2).

Střednědobé podílové fondy

Ke středně rizikovým podílovým fondům řadíme fondy smíšené, tvořené částečně dluhopisy, ale z větší části již akciemi. Nejvýnosnější takový fond z nabídky MONETA Money Bank je v současné době NN Patrimonial Aggressive s výnosem za poslední  3 roky 13,44 %2. Jedná se o tzv. fond fondů, tedy je široce diverzifikován. Naproti tomu jiné fondy, ještě loni perspektivní, vykazují letos výrazně menší očekávané výnosy. Jedná se o FF Global Multi Asset Income Fund (1,84 %)2Generali Fond balancovaný konzervativní (3,98 %)2. Ten nabízí opět investice do českých státních dluhopisů, tentokrát však 30 % fondu tvoří akciové portfolio. Pro kratší, tentokrát spíše půlroční investice je výhodný BFM Konzervativní smíšený fond (7,43 %2). Výhodou tohoto podílového fondu je chráněná hodnota, která dosahuje devadesáti procent nejvyšší historicky dosažené hodnoty podílového listu. Stejně tak i přes nepříznivé srovnání dlouhodobých výnosů se ukazují jako výhodné na kratší, řekněme šestiměsíční období, investice do fondů Franklin Diversified Conservative Fund (3,22 %2) a Franklin Diversified Dynamic Fund (dokonce 9,43 %2).

Nejvýnosnější podílové fondy1

Pokud se řadíte mezi odvážné a progresivní investory, má pro Vás MONETA Money Bank připravenou nabídku akciových podílových fondů, jejichž předpokládané výnosy2 v horizontu tří let vysoce překračují deset procent. Jako nejvýnosnější se v současnosti jeví AXA Selection Global Equity, který investuje do globálních velkých firem (výnos 17,55 %2). Ani další akciové fondy ovšem příliš nezaostávají. Následuje FF World Fund s celými 14,01 %2 výnosu během tří let, který je určený především pro podporu dlouhodobého růstu kapitálu. Generali Fond globálních značek pak dosáhl 12,31 %2.

Shrnutí aneb dobrá rada nad zlato

Nabídka různých podílových fondů a možností investic je bohatá. Pamatujte ovšem na to, že se v současné době finanční trh dynamicky proměňuje. O to víc je důležité, pokud se v možnostech investic sami neorientujete, obrátit na odborníky. Oslovte Vašeho bankéře, který s Vámi rád projde celou nabídku podílových fondů a Vy si pro sebe vyberete tu správnou investici.

1 – Referenční období: od 25. 9. 2019 do 25. 9. 2020
2 – Mějte na paměti, že informace o výkonnosti fondu nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Zdroj informací: detailní informace jako graf vývoje hodnoty fondu, výkonnost fondu a veškeré dokumenty (fond reporty, statuty, klíčové informace pro investory a další) naleznete vždy na stránkách jednotlivých fondů.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).