Úvěry

Nebojte se investovat! Záruční program COVID III Invest podporuje malé a střední podnikatele zasažené krizí

Jak se říká, vše zlé je pro něco dobré. To nám ukázal uplynulý rok a celkově situace okolo pandemie koronaviru. Mnozí podnikatelé byli nuceni své provozy dočasně či trvale zavřít, jiní museli podnikání omezit či výrazně přeorganizovat. Negativně zasaženo situací okolo Covidu-19 bylo více než 65 % malých a středních podniků. I přes tento nepříznivý vývoj, ale i kvůli němu, se mnoho živnostníků a firem rozhodlo využít „nuceného volna“ k investicím a posílení či restrukturalizaci svého podnikání.

Na podporu malého a středního podnikání připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Českou bankovní asociací a zástupci komerčních bank záruční program COVID III. Od června 2020 byl program určen pouze pro provozní úvěry, od 30. června 2021 mohou však podnikatelé nově získat i investiční úvěr se zárukou ČMZRB.

„Hlavním smyslem programu COVID III je motivovat komerční banky, aby i navzdory nepříznivé době neomezovaly úvěrování podnikatelského sektoru a dodat tak trhu potřebnou likviditu,“ vysvětluje v tiskovém prohlášení náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a dodává: „Program COVID III plní svůj účel a jeho rozšířením o investiční financování reagujeme na aktuální poptávku na trhu.“

9 z 10 firem plánuje inovace

Pokles zakázek, omezení činnosti, čerpání finančních rezerv i odložení plánovaných investic. To jsou českými podnikateli nejčastěji jmenované následky pandemické situace. Jak vyplývá z průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR (AMSP ČR), pandemická situace uškodila dvěma třetinám malých a středních podniků. Mírná většina z nich (55 %) očekává, že zotavení se z krize jim bude trvat déle než jeden rok.

Malé a střední firmy si nicméně uvědomují, že ani v takto složité situaci si nemohou dovolit stagnaci. Více než 90 % z nich tak plánuje investice do inovací, nejčastěji do těch technologických (41 %), ale i do těch, které jim zjednoduší administrativní procesy (34 %). Cílem by tak mělo být především posílení konkurenceschopnosti, rozšíření produktů a služeb. Firmy ale počítají i s pravidelnými investicemi do rozvoje společnosti a již nabízených produktů a služeb či do rozvoje automatizace a digitalizace ve firmě.

Pandemie plány zpomalila

Sáhnout do finančních rezerv a úspor musela za poslední rok více než třetina podnikatelů. Řada firem se také rozhodla pro odložení investic. Nejčastěji docházelo k omezování plánovaného nákupu nových strojů nebo rekonstrukce stávajících prostor pro podnikání. V čem se však firmy shodují, a platí to pro většinu z nich: Nečekané investice nastaly v souvislosti s přizpůsobením se hygienickým a epidemiologickým požadavkům kvůli pandemii COVID-19.

Podpora oživí odložené investiční záměry

I přes stávající krizi je mnoho firem optimistických a věří v brzké zotavení české ekonomiky. Tento pozitivní přístup se samozřejmě odráží i v chuti investovat a podporovat své podnikání. Až polovina firem se domnívá, že zodpovědnost za pomoc firmám v této situaci náleží státním subjektům. Čtvrtina firem očekává podle průzkumu AMSP ČR pomoc od bank. Jednou z takových pobídek je například i nově spuštěný státní záruční program COVID III Invest.

Pod záštitou záručního programu COVID III nabízí MONETA Money Bank už více než rok úvěr COVID III pro pokrytí provozních nákladů a nově také úvěr COVID III. k financování investic. Oba úvěry jsou určeny pro malé a střední firmy, na které negativně dopadla koronavirová krize. „Moneta jako významný podporovatel českého byznysu se k programu COVID III připojila mezi prvními. Ze strany živnostníků a malých firem jsme zaznamenali velký zájem o státem garantované provozní úvěry. Nyní přinášíme další pomoc v podobě investičních úvěrů, skrze něž budou moci financovat například nákup nových strojů, nemovitostí či hardwaru a posunout tak své podnikání dál,“ říká Kateřina Málková, produktová specialistka pro Small Business v MONETA Money Bank.

Na co lze úvěr COVID III – Invest použít?

Cílem úvěru na financování investic je podpora drobných a středních živnostníků a firem v době nastupujícího restartu české ekonomiky zasažené pandemickou krizí.

Typickým příkladem může být cestovní kancelář, která kvůli pandemii musela zrušit svou provozovnu a prodat autobus. Peníze z prodeje jim pomohly překlenout krizové období. Nyní, po uvolnění striktních protiepidemických opatření a s rostoucí chutí lidí opět cestovat, ale kancelář svou provozovnu i autobus opět potřebuje. Díky úvěru COVID III – Invest je to možné.

Stejně tak může investiční úvěr se zárukou ČMZRB využít například obchodník, který před koronavirovou krizí prodával své zboží pouze v kamenné provozovně a v současné době se rozhodl zprovoznit vlastní e-shop i s rozvozem. Aby to ale mohl realizovat, potřebuje koupit nejen auto, kterým bude zboží k zákazníkům doručovat, ale také musí investovat do zřízení e-shopu.

„Víme, že investice do rozvoje firem je klíčová pro udržení jejich konkurenceschopnosti, síly a stability. Za poslední rok se situace na trhu velmi změnila, posunul se ekonomický potenciál, ale i modely chování spotřebitelů. Firmy a živnostníci musejí na tuto situaci reagovat. Jsme rádi, že právě MONETA může české podnikatele takto podpořit,“ uzavírá Kateřina Málková, produktový specialista pro Small Business v MONETA Money Bank.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5