Co je SOLUS?

SOLUS je zájmové sdružení právnických osob. Jeho členové sdílejí informace o svých klientech za účelem snižování rizika finančních ztrát u poskytovaných služeb. SOLUS je často zjednodušeně označován jako „registr dlužníků“.
Původně se SOLUS jmenoval Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům. Z počátečních písmen pak vznikl název stávající.

Členové sdružení se rekrutují z různých hospodářských oblastí:
- Bankovní společnosti
- Nebankovní společnosti
- Dodavatelé energií
- Mobilní operátoři
- Pojišťovny a další

Registr a záznamy o klientech
Pokud klient uzavře smlouvu s některým z výše jmenovaných subjektů (např. úvěr, dodávka plynu, telefonní paušál apod.), souhlasí tak zároveň s tím, že smí být zanesen do registru – bývá to uvedeno ve smlouvě.

Lidé většinou nevědí, že kromě negativních informací o klientech jsou v registrech SOLUS zadávány i informace pozitivní. To zvyšuje bonitu klienta a napomáhá např. při sjednávání úvěru.

Za určitý poplatek si každý klient může nechat zaslat výpis z registru – emailem, klasickou poštou nebo přes SMS, pomocí kterého zjistí, zda je, nebo není veden v záznamech.

Kontaktujte nás