Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Rozsah shromažďovaných a dále zpracovávaných osobních údajů se vždy odvíjí od účelu, ke kterému jsou osobní údaje zpracovávány. Skupina MONETA dbá na to, aby shromažďovala osobní údaje pouze v rozsahu zcela nezbytném.

Skupina MONETA pro výše vymezené účely zpracovává následující kategorie údajů:

 

– identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost)
– kontaktní údaje (adresy, telefonní čísla pevné linky nebo mobilního telefonu, elektronické adresy, případné profily na sociálních sítích)
– kvalifikační údaje (údaje o vzdělání, odborných kurzech a certifikacích, odborných znalostech atd.)
– informace o profesní historii (předchozí zaměstnavatelé včetně předmětu práce, reference od předchozích zaměstnavatelů)
– lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (výsledek vstupní lékařské prohlídky)
– informace v zápočtovém listu
– zvukový nebo obrazový záznam v případě pracovního pohovoru v prostorách skupiny MONETA
– informace poskytnuté v rámci pohovoru (např. údaje o požadované mzdě, požadavky na pracovní dobu a jiné)
– informace o trestní bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů)