Reprezentativní příklad HYPOpůjčky ProBydlení se státní podporou

„HYPOpůjčka ProBydlení“ je překlenovací úvěr ke smlouvě o stavebním spoření a je poskytován na dobu do přidělení cílové částky (do vzniku nároku na úvěr ze stavebního spoření), v tomto případě na 2 roky. Po přidělení cílové částky bude splacen zůstatkem účtu stavebního spoření a úvěrem ze stavebního spoření. Při překlenovacím úvěru ve výši 2 000 000 Kč a pevné úrokové sazbě 2,89 % ročně činí měsíční platba překlenovacího úvěru 10 734 Kč v počtu 24 měsíčních splátek. Překlenovací úvěr bude zajištěn zástavním právem k pohledávce z účtu stavebního spoření. Navazující úvěr ze stavebního spoření trvající 20 let a 9 měsíců bude úročen pevnou úrokovou sazbou 2,99 % ročně s měsíční platbou 10 734 Kč v počtu 240 měsíčních splátek. Celková doba splatnosti je 22 let. Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření je 0 Kč, úhrada za uzavření a poskytnutí překlenovacího úvěru ke smlouvě o stavebním spoření v tarifu NaÚvěr Z2 je 0 Kč, úhrada za vedení úvěrového účtu překlenovacího úvěru/úvěru ze stavebního spoření je 0 Kč, úhrada za vedení účtu stavebního spoření 27 Kč/měsíc, úhrada za roční výpis z účtu stavebního spoření 30 Kč, úhrada za roční výpis z účtu úvěru ze stavebního spoření 30 Kč, platby celkem 2 476 479 Kč, RPSN činí 3,04 %. Další náklady: zápis zástavního práva k nemovitosti do katastru v předpokládané výši 2 000 Kč, výmaz zástavního práva k nemovitosti z katastru v předpokládané výši 2 000 Kč a náklady na pojištění nemovitosti v předpokládané výši 200 Kč měsíčně. Překlenovací úvěr i úvěr ze stavebního spoření je zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

 

Na sjednání úvěru není právní nárok a veškeré výpočty jsou orientační a nejsou nabídkou ani příslibem k uzavření smlouvy. Konečné parametry úvěru závisí na dalších posuzovaných kritériích.

 

Bude-li úvěr poskytován jako spotřebitelský úvěr v cizí měně ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru, upozorňujeme na riziko výkyvu směnného kurzu mezi českou korunou a cizí měnou, čímž by mohla být ovlivněna výše splátek a celková splatná částka.