Co je překlenovací úvěr?

S překlenovacím úvěrem, který je také v některých spořitelnách označován jako meziúvěr, se můžeme setkat výhradně v oblasti stavebního spoření. Je určen k překlenutí období, po které nejsou splněny podmínky pro sjednání „plnohodnotného“ úvěru ze stavebního spoření. Využití peněz je vázáno pouze na bytové potřeby.

Co je stavební spoření
Na rozdíl od hypotečních úvěrů mohou stavební spoření nabízet pouze stavební spořitelny. Klient se zájmem o vlastní bydlení si s některou z nich sjedná stavební spoření. Ve smlouvě si klient mj. stanoví tzv. cílovou částku. Jedná se o celkovou sumu peněz, kterou hodlá v rámci stavebního spoření naspořit. Do stejné výše lze pak žádat o úvěr ze stavebního spoření. Pro získání úvěru ze stavebního spoření musí ovšem každý klient splnit řadu podmínek. Kromě jiného musí spořit alespoň dva roky. Dalším požadavkem bývá naspoření určitého procenta cílové částky, která se pohybuje obvykle kolem 40 %. Obě tyto podmínky je možné obejít sjednáním právě překlenovacího úvěru.

Jak funguje překlenovací úvěr
překlenovacího úvěru se půjčená suma peněz nesplácí měsíčně jako u většiny jiných úvěrů. Klient platí pouze úrok. Vedle toho je nezbytné dál posílat vklady na účet původně sjednaného stavební spoření. Jakmile klient splní podmínky spořitelny pro přidělení cílové částky, překlopí se překlenovací úvěr do řádného úvěru ze stavebního spoření. Klient pak už dále splácí zbylých obvyklých 60 %–40 % částky. Zbytek částky už mezitím naspořil, čímž splnil podmínku řádného úvěru.

Výhody překlenovacího úvěru
Překlenovací úvěr je dostupný široké veřejnosti bez nutnosti disponovat velkými finančními zálohami. Hlavní výhodou překlenovacího úvěru je, že klient nemusí čekat, až má naspořenu určitou část cílové částky. Může ho čerpat prakticky ihned po uzavření smlouvy se spořitelnou. Stačí si sjednat smlouvu na stavební spoření a okamžitě zažádat o překlenovací úvěr.

Při vyplňování daňového přiznání ale nezapomeňme na fakt, že úroky z překlenovacích úvěrů patří k odečitatelným položkám z daňového základu.
Je v podstatě nemožné určit obecné pravidlo, kdy je výhodnější úvěr ze stavebního spoření, překlenovací úvěr nebo klasický hypoteční úvěr. Vše závisí na konkrétních faktorech ovlivňujících požadovaný úvěr. Také je potřeba důkladně propočítat čistou úrokovou sazbu nebo RPSN. A v neposlední řadě zvážit situaci samotného žadatele.

Nevýhody překlenovacího úvěru
Pro někoho může jistou nevýhodu představovat fakt, že v případě překlenovacího úvěru klient nesplácí dlužnou jistinu. Tím pádem se nijak nezmenšuje ani dlužná částka, ani samotné úroky, jako je tomu u jiných druhů úvěrů. Stavební spořitelny Vás během splácení překlenovacího úvěru jen tak nepustí, předčasné splacení není možné.

Ke zvážení je také samotná výše úrokové sazby překlenovacích úvěrů. U úvěru ze stavebního spoření je úroková sazba pevně dána, respektive jasně omezena. U překlenovacího úvěru tomu tak není, proto je důležité pečlivě zvážit všechny nabídky.

Kontaktujte nás